Στην ερευνητική περιοχή της μάθησης στις φυσικές επιστήμες και το περιβάλλον, δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες ερευνητικές ομάδες:

Περιγραφή Ερευνητικής Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία

Η Ερευνητική Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (www.ucy.ac.cy/teamEE) προωθεί εκείνα τα στοιχεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, τα οποία καλλιεργούν την κριτική σκέψη, την ενδυνάμωση για δράση, τον αυτο-προσδιορισμό, τον πλουραλισμό, τη σύνδεση με την κοινότητα και το αίσθημα της δημοκρατικής πολιτότητας. Σημαντικό μέρος του έργου της αφορά στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μαθησιακού υλικού και δραστηριοτήτων για την οικολογία, το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Επιπλέον, μέσα από το ερευνητικό της έργο, η ομάδα επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία του επιστημονικού και περιβαλλοντικού εγγραμματισμού, της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων λήψης απόφασης για την εκπαίδευση πολιτών που έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με τα πολύπλοκα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα της εποχής μας, όπως η κλιματική κρίση.

Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφορία συμμετέχουν με παρουσιάσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύουν σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, η ερευνητική ομάδα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και προγράμματα και πρόκειται να φιλοξενήσει το 13ο πανευρωπαϊκό συνέδριο Eridob 2022 (European Researchers in Didactics of Biology).

Η ερευνητική ομάδα έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς συνεργασίας με τους δημόσιους φορείς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της βιολογίας στην Κύπρο, αλλά και με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφορίας.

Τέλος, στη δράση της ερευνητικής ομάδας περιλαμβάνεται και η διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων (π.χ. ερευνητές, εκπαιδευτές ΠΕ), επικοινωνώντας τις τρέχουσες ερευνητικές εξελίξεις στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της διδακτικής της Οικολογίας.
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Αυγούστου μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2022, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ομάδα Έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (ReSciTEG)

Η Ομάδα Έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας (ReSciTEG) διεξάγει ερευνητικό, διδακτικό και ακαδημαϊκό έργο στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και στην εκπαίδευση STE(A)M ευρύτερα. Το κυριότερο έργο της ομάδας αφορά στην παραγωγή πρωτότυπης γνώσης στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και των γνωστικών αντικειμένων της εκπαίδευσης STE(A)M (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) μέσα από συνεχείς ερευνητικές και ακαδημαϊκές δράσεις. Τα μέλη της ReSciTEG έχουν μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού και διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων στις Φυσικές Επιστήμες και στις εφαρμογές STE(A)M, καθώς και στην εφαρμογή και αξιολόγησή τους, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα συντονιστικό ρόλο στις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Επίσης, ασχολούνται με τη διδασκαλία σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Μεγάλο μέρος της ερευνητικών δράσεων της ομάδας, οι οποίες εκπονούνται στο πλαίσιο διάφορων ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. FP7, Horizon2020, Eramus+), χρηματοδοτείται από τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χρηματοδότησης (π.χ. ΙΔΕΚ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Τα μέλη της ReSciTEG οργανώνουν επιμορφώσεις εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, καθώς και ετήσιες ημερίδες και συνέδρια, δημοσιεύουν ερευνητικά άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζουν ερευνητικές εργασίες σε τοπικά και διεθνή συνέδρια. Η ομάδα έχει δημιουργήσει δίκτυο συνεργασιών με οργανωμένα σύνολα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας τόσο στην Κύπρος όσο και στην Ευρώπη.

Η ομάδα αποτελείται από ακαδημαϊκό προσωπικό, επιστημονικούς συνεργάτες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού). Ο ιδρυτής και επικεφαλής της ομάδας είναι ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας αφορούν μεταξύ άλλων στην πληροφορική υποστήριξη της μάθησης μέσω διερώτησης, την ανάπτυξη και αξιολόγηση υποστηρικτικών τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης STEAM, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό και ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών και την Τεχνολογία και την εκπαιδευτική ρομποτική.

Ερευνητικά προγράμματα:

 • Τίτλος: COST Action: Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans (EuroScitizen) CA17127
 • ΙστοσελίδαEuroScitizen building in Scientific Literacy in Evolution in Europe
 • Χρηματοδότηση: COST
 • Διάρκεια: 01/09/2018 – 30/09/2022
 • Υπεύθυνος προγράμματος: Konstantinos Korfiatis

 

 • Τίτλος: EVIDENCE: Promoting students’ key competences for making evidence-based decisions on controversial socio-scientific issues
 • Ιστοσελίδαevidence (ut.ee)
 • Χρηματοδότηση: ERASMUS+
 • Διάρκεια: 01/01/2021 – 30/06/2023
 • Υπεύθυνος προγράμματος: ERASMUS+

******************************************************************************************

 • Tίτλος: Special Education STEAM Academy (SpicE)
 • Διάρκεια: 07/2022 – 06/2025
 • Περιγραφή: Το SpicE (Special Education STEAM Academy) υλοποιείται από μια κοινοπραξία 11 δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία και τη Βουλγαρία και στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μαθητές με αναπηρία που είναι δυνατόν να βιώνουν εκπαιδευτική και κοινωνική περιθωριοποίηση. Οι δράσεις του SpicΕ επικεντρώνονται στην επιμόρφωση και ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να εφαρμόζουν αποτελεσματικά εργαλεία STEAM στην εκπαίδευση με τρόπο που να εμπλέκουν ενεργά όλους/ες τους/τις μαθητές/ήτριες. Οι στόχοι και οι δράσεις του προγράμματος θα επιτευχθούν με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαιδευτικού πλαισίου για το STEAM στην Ειδική Εκπαίδευση, τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου Κοινού Προγράμματος Σπουδών STEAM για την Ειδική Εκπαίδευση και ενός Προγράμματος Εκπαίδευσης STEAM, το οποίο θα αξιολογηθεί περαιτέρω, δημιουργώντας και καλλιεργώντας ένα λειτουργικό «Community of Practice» (CoP).
 • Χρηματοδότηση: Erasmus+ Teacher Academies
 • Περισσότερες πληροφορίες: https://spiceacademy.eu/el/

 

Τίτλος: MSc course in STEAM education – STEAMedu
Διάρκεια: 2021-2023
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου είναι το University of Mostar (Βοσνία και Ερζεγοβίνη).
Περιγραφή: Το πρόγραμμα STEAMEdu έχει ως στόχο τον σχεδιασμό ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην εκπαίδευση STEAM για εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς που θα προσφέρεται σε πανεπιστήμια σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Κόσοβο). Περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας, ανάπτυξη υποδομής και ανάπτυξη θεσμικού δυναμικού για τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος και τη διδασκαλία μαθημάτων για την εκπαίδευση STEAM. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ πανεπιστημιακών τμημάτων ειδικευμένων στην εκπαίδευση STEAM και άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων.
Χρηματοδότηση: Erasmus +, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Capacity Building in the field of Higher Education

Τίτλος: Developing innovative practices in a digital era for the teaching of Natural Sciences-Digi-Science
Διάρκεια: 2021-2023
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου είναι το University of Tartu.
Περιγραφή: Το πρόγραμμα Digi-Science στοχεύει στην ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών και στην παροχή εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της μαθητοκεντρικής και συνεργατικής μάθησης στο πλαίσιο διαδικτυακών μαθημάτων, μαθημάτων εξ αποστάσεως ή συνδυασμό.
Χρηματοδότηση: Erasmus+ KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices (KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness)

 

Τίτλος: Schools as Living Labs (SALL)
Διάρκεια: 2020 – 2023
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου είναι η Ελληνογερμανική Αγωγή.
Περιγραφή: Το “Schools as Living Labs” (SALL) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία από δώδεκα χώρες, για να προτείνει μια νέα προσέγγιση για την Ανοικτή Εκπαίδευση και το Ανοικτό Σχολείο (Open Schooling). Προσαρμόζοντας αρχές και μεθόδους «Ζωντανών Εργαστηρίων» για την παραγωγή καινοτομίας, το SALL υποστηρίζει τα σχολεία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που συνδέονται με τις τοπικές τους κοινότητες και αντιμετωπίζουν ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος, τα οποία σχετίζονται με το σύστημα της τροφής σε όλες τις διαστάσεις του (π.χ. παραγωγή, διανομή, διάθεση, παρασκευή, κατανάλωση, απόρριψη της τροφής, σε σύνδεση με ζητήματα υγείας, οικονομίας, περιβάλλοντος, κλπ.). Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://www.schoolsaslivinglabs.eu/
Χρηματοδότηση: Ηorizon 2020, CSA

Τίτλος: Differentiation in Inquiry-based Learning (focus experimentation) – DifferentiatInq
Διάρκεια: 09/2019-08/2022
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου είναι το University of Heidelberg
Περιγραφή: Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου διαφοροποίησης για τη διερευνητική μάθηση με έμφαση στον πειραματισμό. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί ένα εγχειρίδιο για την έννοια της διαφοροποίησης για εκπαιδευτικούς και σπουδαστές. Το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο τόσο σε ψηφιακή μορφή όσο και έντυπη. Επιπλέον, με βάση το βιβλίο, η κοινοπραξία του έργου θα δημιουργήσει ένα πλάνο για περαιτέρω κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://differentiatinq.eu/
Χρηματοδότηση: Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices (KA201-Strategic Partnerships for school education)

Τίτλος: GINOBOT
Διάρκεια: 06/2020-05/2022
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου είναι η ENGINO (Κύπρος).
Περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου, επεκτάσιμου οχήματος ρομποτικής για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση STEM και την καλύτερη εκμάθηση κωδικοποίησης.
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) – Restart 2016-2020

Τίτλος: STE(A)M IT – An interdisciplinary STEM approach connected to ALL around us
Διάρκεια: 11/2019 – 10/2022
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου είναι το European Schoolnet (Βέλγιο).
Περιγραφή: Το έργο STE(A)M IT έχει ως στόχο την παραγωγή του πρώτου Ευρωπαϊκού πλαισίου περιεκτικής εκπαίδευσης STE(A)M. Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, το έργο STE(A)M IT: (1) θα δημιουργήσει και θα αξιολογήσει ένα εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς για την περιεκτική εκπαίδευση STEM, (2) θα αναπτύξει ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βασισμένο στο εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της περιεκτικής διδασκαλίας STEM, και (3) θα δημιουργήσει ενός δικτύου σύμβουλων καθοδήγησης/σύμβουλων καριέρας σε σχολεία που προωθούν την ελκυστικότητα των εργασιών σε τομείς STEM. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://steamit.eun.org/
Χρηματοδότηση: Erasmus+, KA3

Τίτλος: BRIDGES – Broadening Recognition Initiatives Developing Gender Equity in Sciences
Διάρκεια: 09/2019 – 08/2022
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου είναι το Espace Mendès France.
Περιγραφή: Το πρόγραμμα BRIDGES αποσκοπεί στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση μιας υποδομής βασισμένης σε σήματα αναγνώρισης προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση STEM αλλά και τους σχετικούς επαγγελματικούς προσανατολισμούς και σταδιοδρομίες.
Χρηματοδότηση: Erasmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices; KA203 – Strategic Partnerships for higher education

Τίτλος: Polar Star Project
Διάρκεια: 2019 – 2022
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου είναι το University of Turku (Φιλανδία).
Περιγραφή: Το POLAR STAR στοχεύει να φέρει σε επαφή κορυφαίες εκπαιδευτικές παιδαγωγικές και να τις συνδυάσει με συναρπαστικές δραστηριότητες που επικεντρώνονται στη σύγχρονη επιστήμη, βοηθώντας έτσι τους εκπαιδευτικούς να εισάγουν επιτυχώς το εκπαιδευτικό μοντέλο “STEAM” στην τάξη τους. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των μαθητών, καθώς και στην εμβάθυνση των γνώσεών τους για τις βασικές αρχές της επιστήμης, αυξάνοντας την εκτίμηση και έλξη τους προς την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και τον ρόλο τους στις σημερινές κοινωνίες. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://polar-star.ea.gr/
Χρηματοδότηση: Erasmus+, KA201

Τίτλος: Inclusive Environmental STEAM education with online labs – inSTEAM
Διάρκεια: 10/2019 – 09/2021
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου είναι το University of Deusto (Ισπανία).
Περιγραφή: Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος InSTEAM είναι η δημιουργία μιας σειράς μαθημάτων που επιτρέπουν την εξατομικευμένη και περιεκτική μάθηση STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στη περιβαλλοντική μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, που χαρακτηρίζεται από καινοτομία και διεπιστημονικότητα και επιτρέπει την πρόσβαση και την εμπλοκή όλων με τη ψηφιακή εκπαίδευση. Τα μαθήματα οργανώνονται σε τρία βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα: Κλιματική αλλαγή, Διαχείριση υδάτων και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://insteam.deusto.es
Χρηματοδότηση: Erasmus+ Strategic Partnership KA201

Προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί:

Τίτλος: Modernization of pedagogical higher education by innovative teaching instruments – MOPED
Διάρκεια: 10/2017 – 10/2020
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου ήταν το Precarpathian National University – Vasyl Stefanyk (Ουκρανία).
Περιγραφή: Στόχος του ερευνητικού προγράμματος MoPED ήταν η παροχή βοήθειας στο προσωπικό των πανεπιστημιακών σχολών της Ουκρανίας για να αναπτύξουν καινοτόμα προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν σύγχρονα διδακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι φοιτητές. Η ιδέα ήταν να καταστεί το ουκρανικό εκπαιδευτικό σύστημα ανταγωνιστικό σε παγκόσμιο επίπεδο και να τεθεί η βάση για την καθιέρωση της εκπαίδευσης που προωθεί τις δεξιότητες του 21ου αιώνα σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ουκρανίας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://mopedproject.eu/
Χρηματοδότηση: Erasmus+, KA2

Τίτλος: School Networks Alert Citizens protection project (SNAC)
Διάρκεια: 2018-2020
• Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου ήταν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Περιγραφή: O στόχος του προγράμματος ήταν o μετασχηματισμός των σχολείων σε φορείς καινοτομίας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης για την κοινότητά τους για θέματα σεισμικής δραστηριότητας και πολιτικής προστασίας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://snac-project.ea.gr/
Χρηματοδότηση: Erasmus+, KA201

Τίτλος: Teaching ICT with Inquiry – TIWI
Διάρκεια: 09/2018-09/2020
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου ήταν το National Agency for Education in Lithuania.
Περιγραφή: Tο πρόγραμμα TIWI είχε ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να διδάσκουν αποτελεσματικά τον προγραμματισμό και την κωδικοποίηση. Επιπλέον, να εφαρμόζουν την προσέγγιση που βασίζεται στη διερώτηση και να δουν την άμεση σύνδεσή της με τον προγραμματισμό και την κωδικοποίηση. Και τέλος, παρείχε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές εργαλεία αυτό-αξιολόγησης που τους επιτρέπουν να αναλάβουν τον έλεγχο της προσωπικής τους ανάπτυξης και μάθησης.
Χρηματοδότηση: Erasmus+, KA201

Τίτλος: Next Generation of Stakeholders and Next Level of Ecosystem for Collaborative Science Education with Online Labs – Next-Lab
Διάρκεια: 01/2017-12/2019
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου ήταν το University of Twente (Ολλανδία).
Περιγραφή: Το Next-Lab αποτέλεσε τη συνέχιση του επιτυχημένου προγράμματος Go-Lab και είχε σαν στόχο να φέρει αλλαγές μεγάλης κλίμακας στον τρόπο που η επιστήμη, η μηχανολογία και η τεχνολογία διδάσκονται σε όλη την Ευρώπη. Μια μεγάλη συλλογή αλληλεπιδραστικών διαδικτυακών εργαστηρίων και διδακτικών ενοτήτων είναι διαθέσιμη και οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις πηγές για να διεξάγουν επιστημονικά πειράματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για εμπλουτίσουν την διδακτική τους πρακτική.
Χρηματοδότηση: Horizon 2020

Τίτλος: Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School – Go-Lab
Διάρκεια: 11/2012-10/2016
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου ήταν το University of Twente (Ολλανδία).
Περιγραφή: Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να εμπλέξει τους νέους σε επιστημονικά θέματα με τρόπο που να αποκτούν δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου και να βιώνουν την κουλτούρα της επιστήμης πραγματοποιώντας ενεργό επιστημονικό πειραματισμό. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ένα αποθετήριο διαδικτυακών εργαστηρίων, εφαρμογών μάθησης διερεύνησης και διαδικτυακών χώρων μάθησης έρευνας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα https://www.golabz.eu/
Χρηματοδότηση: 7th Framework Programme

Τίτλος: Ark of Inquiry
Διάρκεια: Ark of Inquiry
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου ήταν το University of Tartu (Εσθονία).
Περιγραφή: Το πρόγραμμα Ark of Inquiry επικεντρώθηκε σε δυο έννοιες που σχετίζονται μεταξύ τους: η «Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI)» και η «Εκπαίδευση που προωθεί τη Μάθηση με Διερώτηση (IBSE)». Το πρόγραμμα είχε στόχο την ανάπτυξη ενημερότητας και κατανόησης των μαθητών για τις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν «κάνουμε επιστήμη» καθώς και την οικοδόμηση μιας επιστημονικά εγγράμματης και υπεύθυνης κοινωνίας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://www.arkofinquiry.eu/
Χρηματοδότηση: 7th Framework Programme

Τίτλος: The PLATON project
Διάρκεια: 09/2016-08/2018
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου ήταν το Nucleo Interactivo de Astronomia (Πορτογαλία).
Περιγραφή: Το πρόγραμμα είχε στόχο την παροχή ενός συνεκτικού πλαισίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εστίαζε στην προώθηση μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων διδασκαλίας, όπως είναι η διερώτηση, καθώς και στην προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης της διδασκαλίας των Επιστημών βασισμένη σε καινοτόμες μεθόδους, όπως είναι οι «Μεγάλες Ιδέες της Επιστήμης», μέσα από την παραγωγική συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://platon-project.eu/
Χρηματοδότηση: Erasmus+, KA201

Τίτλος: School Studies Earthquakes (SSE)
Διάρκεια: 09/2015-09/2017
Επιστημονικός/η υπεύθυνος/η: Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο Δρ. Ζαχαρίας Ζαχαρία. Συντονιστής του έργου ήταν το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Περιγραφή: Κυριότερος σκοπός του προγράμματος ήταν η προώθηση του επιστημονικού εγγραμματισμού και της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και χωρών, διαμέσου της θεματικής ενότητας των σεισμών. Συγκεκριμένα οι μαθητές, μέσα και από τη συνεργασία με άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς, ήρθαν σε επαφή με ειδικά θέματα της φυσικής και της γεωλογίας που αφορούν στους σεισμούς, συμμετείχαν και διεξήγαγαν διερευνήσεις και εργάστηκαν με τεχνολογικά εργαλεία σεισμολογίας.
Χρηματοδότηση: Erasmus +