Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Σύντομη Περιγραφή:
Το όραμα της ερευνητικής ομάδας της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιοχών του κλάδου και συμβάλλουν στην ενίσχυση της θεωρίας, στην ανάπτυξη πολιτικής και στη βελτίωση της πρακτικής. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας αποτελούν τόσο οι επιστημονικοί κλάδοι της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης, οι Σπουδές για την Αναπηρία και η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Η ερευνητική ομάδα περιλαμβάνει εκτός από τις ακαδημαϊκούς του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, μεταπτυχιακούς-διδακτορικούς φοιτητές/τριες και άλλους συνεργάτες/ιδες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η έρευνα που εκπονείται στην περιοχή της Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευση κατέχει σήμερα σημαντική θέση στην τοπική και διεθνή βιβλιογραφία και παρουσιάζεται σε ακαδημαϊκά βιβλία, περιοδικά και εκπαιδευτικά συνέδρια. Η διάχυση των αποτελεσμάτων στα Ελληνικά πραγματοποιείται μέσω άρθρων που δημοσιεύονται στον τύπο και σεμινάρια ή ημερίδες. Η έρευνα αξιοποιείται επίσης στη διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.

Προσωπικό:
Ελένη Φτιάκα, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Ενιαίας Εκπαίδευσης
Σιμώνη Συμεωνίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης

Eρευνητικά Ενδιαφέροντα:
Ανάπτυξη προγραμμάτων για την ενιαία εκπαίδευση
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την ενιαία εκπαίδευση
Εμπειρία της αναπηρίας και εκπαίδευση
Ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης
Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας

Ερευνητικά Προγράμματα:
Τρέχοντα Προγράμματα

Τίτλος: Ψηφίδες Γνώσης

Χρηματοδότηση: Εναρκτήρια χρηματοδότηση Πανεπιστημίου Κύπρου 2011 & ετήσια χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων
Διάρκεια: 2011 – σήμερα
Επιστημονική υπεύθυνη: Σιμώνη Συμεωνίδου
Περιγραφή: Οι «Ψηφίδες Γνώσης» είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει σκοπό την προώθηση της ενιαίας εκπαίδευσης μέσω του εντοπισμού, της συλλογής, της ψηφιοποίησης και της αξιοποίησης υλικού που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκε ψηφιακό αρχείο, στο οποίο παρουσιάζεται το βιογραφικό, αντιπροσωπευτικό έργο (π.χ. ποιήματα, γραπτά κείμενα, έργα τέχνης, τραγούδια, βίντεο, ντοκιμαντέρ κ.λπ.) και συνεντεύξεις του κάθε δημιουργού, υπό μορφή «ψηφιακών portfolio». Το ψηφιακό αρχείο μπορεί να αξιοποιηθεί από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα αναπηρίας, αλλά κυρίως από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να εμπλουτίσουν το αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία τους με το υλικό αυτό. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε εργαλείο αναζήτησης υλικού, το οποίο διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν υλικό ανά μάθημα, θέμα, κειμενικό είδος και τάξη. Οι δράσεις του προγράμματος «Ψηφίδες Γνώσης» περιλαμβάνουν εκτός από έρευνα και προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχολεία, παρουσιάσεις σε συνέδρια, ημερίδες και σχολεία, δημοσιεύσεις κ.λπ.

Προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί

Χρηματοδότηση: Εσωτερική Χρηματοδότηση Πανεπιστημίου Κύπρου (μέσω διαγωνισμού), €30 000
Διάρκεια: 2019-2021
Επιστημονική υπεύθυνη: Σιμώνη Συμεωνίδου
Περιγραφή: Το πρόγραμμα «Αξιοποιώντας τις τέχνες, το έργο και τις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση» – DISARTS, εστίασε στην έρευνα για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών σε θέματα αναπηρίας και είχε τις Σπουδές για την Αναπηρία ως θεωρητικό υπόβαθρο. Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και υλοποίηση διδασκαλιών, οι οποίες πραγματεύονται θέματα αναπηρίας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, οι οποίοι μέσω της συνεχούς στήριξης και κριτικής συζήτησης ενδυναμώθηκαν ως προς την αξιοποίηση των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που αποκόμισαν για την ανάπτυξη αντι-καταπιεστικών προγραμμάτων με στόχο την (ανά)κατασκευή της έννοιας της αναπηρίας. Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής μάθησης για θέματα αναπηρίας.

Χρηματοδότηση: Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Ουσιών Κύπρου, €40,000
Διάρκεια: 20/12/2017-31/03/2021
Επιστημονική υπεύθυνη: Ελένη Φτιάκα
Συνεργάτιδα: Λευκή Κουρέα
Περιγραφή: Το ερευνητικό πρόγραμμα επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) σε έξι σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η έμφαση ήταν στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε συλλογικό επίπεδο και στη συνέχεια στον εντοπισμό μαθητών που δεν ανταποκρίνονταν στο πρώτο επίπεδο πρόληψης και στήριξη των συγκεκριμένων παιδιών μέσω δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Η ερευνητική ομάδα στόχευσε στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων σε συνεργασία με το προσωπικό και τους κοινοτικούς φορείς

Τίτλος: Bελτίωση του Σχολικού Κλίματος και των Κοινωνικών Συμπεριφορών Μαθητών/τριών μέσω του Συστήματος ΠροΘεΣυ
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα, €43,000
Διάρκεια: 01/01/2017-31/05/2019
Επιστημονική υπεύθυνη: Ελένη Φτιάκα
Συνεργάτιδα: Λευκή Κουρέα
Περιγραφή: Το ερευνητικό πρόγραμμα αποτέλεσε συνέχεια προηγούμενης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικεντρώθηκε στην επέκταση της εφαρμογής των βασικών στοιχείων εφαρμογής του συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ) σε έξι σχολικές μονάδες καθοδηγώντας τις αντίστοιχες ομάδες-πυρήνες των σχολείων στη δημιουργία πλαισίου πρωτογενούς πρόληψης, προσφέροντας σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης για αποτελεσματική διαχείριση της μαθητικής συμπεριφοράς και σχεδιάζοντας τις διαδικασίες και τα στοιχεία για τη στήριξη παιδιών με δυσκολίες μέσω της δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης.

Τίτλος: Σχολικό σύστημα προώθησης θετικής συμπεριφοράς ΠΡΟΘΕΣΥ

Χρηματοδότηση: European Commission – Research Executive Agency (Marie- Curie – International Outgoing Fellowships, FP7-PEOPLE-2012-IOF), €254.690,70
Διάρκεια: 1/09/2013 – 31/08/2016
Επιστημονική υπεύθυνη: Ελένη Φτιάκα
Συνεργάτιδα: Λευκή Κουρέα
Περιγραφή: Σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν ο ανασχεδιασμός της πειθαρχίας σε σχολικές μονάδες δίνοντας έμφαση στη δημιουργία και ανάπτυξη ασφαλούς, θετικού και ενιαίου σχολικού περιβάλλοντος μέσα από πολυ-επίπεδη προσέγγιση πρόληψης και αντιμετώπισης μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα, τo ερευνητικό έργο εξέτασε την αποτελεσματικότητα του σχολικού συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘΕΣυ) σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου και Αμερικής. Το ερευνητικό έργο είχε στόχο: (α) τη μελέτη, καταγραφή και ανάλυση των βασικών στοιχείων του συστήματος ΠροΘΕΣυ σε σχολεία πρότυπα της σχολικής περιφέρειας Cabarrus, στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, (β) τον σχεδιασμό ενός σχολικού συστήματος ΠροΘΕΣυ προσαρμοσμένο στην κυπριακή εκπαίδευση και κουλτούρα και στην πιλοτική εφαρμογή του σε δημόσια σχολεία της Κύπρου.