Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρίες της στις 8 Φεβρουαρίου και 14 Ιουνίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 37 και 29 Διδακτορικών Τίτλων, αντίστοιχα.

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών Χειμερινού εξαμήνου 2022/2023

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών Εαρινού εξαμήνου 2022/2023