Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεδρία της, στις 7 Φεβρουαρίου 2024 αποφάσισε ομόφωνα την απονομή 34 Διδακτορικών Τίτλων.

Περιλήψεις Διδακτορικών Διατριβών Χειμερινού Εξαμήνου 2023/2024