Γενικές Πληροφορίες

Όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν προγράμματα σπουδών σε επίπεδο μάστερ. Η εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνεται μετά από προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων.

Στα μεταπτυχιακά διπλώματα μάστερ δεν αναγράφεται βαθμός. Η απονομή διπλώματος μάστερ εγκρίνεται από το συμβούλιο του τμήματος και επικυρώνεται από τη Σύγκλητο.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι μία από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου (ελληνική και τουρκική). Το Πανεπιστήμιο δύναται, με απόφαση της Συγκλήτου, να προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε άλλη γλώσσα από τις επίσημες γλώσσες διδασκαλίας.

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ* Το διδακτορικό πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας είναι πενταετές διδακτορικό, που περιλαμβάνει 1500 ώρες πρακτικής άσκησης και οδηγεί σε άδεια άσκησης του επαγγέλματος του/της Κλινικού Ψυχολόγου. Η εισδοχή στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει μετά το πτυχίο στην Ψυχολογία και δεν απαιτείται η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος μάστερ.