Οι φοιτήτριες/ές στις/στους οποίους έχει προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου θα πρέπει:

(α) Να ενημερώσουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων ότι αποδέχονται τη θέση που τους έχει προσφερθεί.

(β) Να πληρώσουν ηλεκτρονικά την προκαταβολή των διδάκτρων μέσω του συνδέσμου που αναγράφεται στην επιστολή προσφοράς της θέσης (ηλεκτρονικό μήνυμα) – καταβάλλεται μέσω JCC.

(γ) Να ανεβάσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων, τα τελικά αρχεία των πτυχίων/διπλωμάτων/βεβαιώσεων αποφοίτησης.
Οι φοιτήτριες/ές θα πρέπει να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό λογαριασμό μέσω του συνδέσμου, πατώντας εδώ.

Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός παρέχει πρόσβαση στο σύστημα BannerWeb, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (WebMail), αλλά και σε άλλα συστήματα στα οποία έχει πρόσβαση ο κάτοχος του λογαριασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
H έκδοση της Πανεπιστημιακής Κάρτας είναι υποχρεωτική για όλες/ους τις/τους φοιτήτριες/ές. Η κάρτα επιτρέπει στις/στους φοιτήτριες/ές να δανείζονται βιβλία από τη Βιβλιοθήκη, να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπίες, κλπ.

Για την έκδοση της κάρτας καλούνται οι φοιτήτριες/ές να υποβάλουν αίτημα πατώντας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της κάρτας θα βρείτε στις ανακοινώσεις του Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης.
Για να είναι σε θέση η/ο φοιτήτρια/ής να εγγραφεί σε μαθήματα θα πρέπει να έχει διευθετήσει την πληρωμή των διδάκτρων της/του.

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την Πληρωμή Διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, πατήστε εδώ.

Για να προχωρήσετε σε Πληρωμή Διδάκτρων, πατήστε εδώ.

Βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1. Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να ακυρώνει την εγγραφή της/του φοιτήτριας/ή στα μαθήματα όταν διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα. Επίσης το Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να μην επιτρέπει την εγγραφή της/του φοιτήτριας/ή σε μαθήματα ενός εξαμήνου εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβάλει τα οφειλόμενα δίδακτρα για μαθήματα που παρακολούθησε σε προηγούμενα εξάμηνα.

2. Η προκαταβολή των διδάκτρων δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης της/του φοιτήτριας/ή από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

3. Σε φοιτήτρια/ή που διακόπτει τη φοίτησή της/του και αποχωρεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέχρι και την 4η εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων, της/του επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει πριν από την εγγραφή στα μαθήματα. Η προκαταβολή των διδάκτρων δεν επιστρέφεται.

4. Για κάθε καθυστερημένη εγγραφή της/του φοιτήτριας/ή σε μάθημα επιβάλλεται πρόστιμο €50 ανά μάθημα, το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών.
Κάθε εξάμηνο η/ο φοιτήτρια/ής εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών της/του, μέσω του Συστήματος BannerWeb Κατά κανόνα η/ο φοιτήτρια/ής μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 30 ECTS. Στη θερινή περίοδο μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 15 ECTS. Δύναται να επιτραπεί αυξημένος φόρτος σε δεδομένο εξάμηνο, πέραν των 30 και μέχρι 45 ECTS, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι που υποβάλλονται από την/τον φοιτήτρια/ή στον/στην Πρόεδρο του τμήματος για έγκριση, μέσω αιτιολογημένου αιτήματος συνοδευόμενου από την αναλυτική βαθμολογία. Συμπλήρωση Eντύπου Ειδικές Εγκρίσεις για εγγραφή σε πέραν των 30 ECTS.

Οι εγγραφές στα μαθήματα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος BannerWeb

Χειμερινό Εξάμηνο: Oι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του εξαμήνου πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Εαρινό Εξάμηνο: Οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του εξαμήνου πριν από την έναρξη των μαθημάτων.Πριν από τις εγγραφές οι φοιτητές/τριες προτρέπονται να μελετήσουν τον Οδηγό Χρήσης BannerWeb. στον οποίο υπάρχουν όλες οι βασικές πληροφορίες για την πραγματοποίηση των εγγραφών.

Εγγραφές σε μαθήματα εντός του ακαδημαϊκού εξαμήνου, επιτρέπονται και εκτός της περιόδου εγγραφών, αλλά για καθυστερημένη εγγραφή φοιτήτριας/ή σε μάθημα εντός του εξαμήνου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €50 ανα μάθημα, το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητριών/ών.

Μεταπτυχιακή/ός φοιτήτρια/ής θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης σε δεδομένο εξάμηνο, εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας της/του το συγκεκριμένο εξάμηνο είναι τουλάχιστον 18 πιστωτικές μονάδες.
Όλες/οι οι μεταπτυχιακοί φοιτήτριες/ές, μάστερ και διδακτορικοί, οφείλουν να μεριμνούν ώστε να εγγράφονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος BannerWeb στα μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου 2024/2025.

Οι εγγραφές στα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2024 μέχρι και τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024, από η ώρα 9.30 το πρωί μέχρι τις 12.00 τα μεσάνυκτα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές σε μαθήματα παρακαλώ πατήστε εδώ.

Οι προθεσμίες του τρέχοντος εξαμήνου είναι:

Πρόσθεση Μαθήματος: Οι φοιτήτριες/ές μπορούν να προσθέσουν μάθημα από τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2024, από η ώρα 09:30 το πρωί μέχρι και η ώρα 12:00 τα μεσάνυκτα.

Αφαίρεση Μαθήματος: Οι φοιτήτριες/ές μπορούν να αφαιρέσουν μάθημα από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024 από η ώρα 09:30 το πρωί μέχρι και η ώρα 12:00 τα μεσάνυκτα.

Αποχώρηση από μάθημα: Οι φοιτήτριες/ές μπορούν να αποχωρήσουν από μάθημα από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2024. Η/Ο φοιτήτρια/ής που επιθυμεί να αποχωρήσει από μάθημα θα πρέπει να ενημερώσει τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η έναρξη των μαθημάτων για το Θερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023/2024 θα είναι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και η λήξη των μαθημάτων την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2024.

Οι εγγραφές στα μαθήματα θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος BannerWeb την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024, από η ώρα 9.30 το πρωί μέχρι η ώρα 12.00 τα μεσάνυκτα.

Οι προσθαφαιρέσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024, από η ώρα 09.00 π.μ. μέχρι τις 12:00 τα μεσάνυκτα.

Οι εξετάσεις για το Θερινό Εξάμηνο 2024 είναι από τις 27 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2024.

Σημειώνεται ότι, κατά τη θερινή περίοδο, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να εγγραφεί μόνο σε ερευνητικά και συγγραφικά στάδια του προγράμματος σπουδών της/του περιλαμβανομένης της εκπόνησης διατριβής καθώς και σε ανεξάρτητη μελέτη ή σε πρακτική άσκηση ή σε περιεκτική εξέταση ή σε Εξέταση Πρότασης της Διδακτορικής Διατριβής με τη σύμφωνη πάντα γνώμη της/του επιβλέπουσας/ντος καθηγήτριας/ή. Ο μέγιστος διδακτικός φόρτος που μπορεί να εγγραφεί η/ο φοιτήτρια/τής είναι 15 πιστωτικές μονάδες.
Όλες/οι οι φοιτήτριες/ες καταβάλλουν ένα εφάπαξ ποσό στο Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών /τριών«Νεόφυτος Χανδριώτης».

Οι διδακτορικές/οί φοιτήτριες/ές πληρώνουν €40 και οι μεταπτυχιακές/οί Μάστερ €20.

Η πληρωμή του ποσού γίνεται κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής χρειάζεται να δημιουργήσετε ηλεκτρονικό λογαριασμό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς επίσης και στη JCC.
H/Ο φοιτήτρια/ής μπορεί να προσθέσει μάθημα μέχρι το τέλος της εβδομάδας έναρξης μαθημάτων και μέχρι την τρίτη εβδομάδα μπορεί μόνο να αφαιρέσει.

Αποχώρηση από μάθημα μετά την τρίτη μέχρι και την έβδομη εβδομάδα συμπεριλαμβανομένης, καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας της/του φοιτήτριας/ή ως αποχώρηση.

Η/Ο φοιτήτρια/ής δεν μπορεί να αποχωρήσει από μάθημα μετά την έβδομη εβδομάδα. Αποχώρηση από μάθημα μετά από την έβδομη εβδομάδα βαθμολογείται αυτόματα με μηδέν (0).

Η/Ο φοιτήτρια/ής που επιθυμεί να αποχωρήσει από μάθημα θα πρέπει να ενημερώσει τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
Σε κάθε φοιτήτρια/ή παρέχεται δωρεάν μία βεβαίωση φοίτησης μετά από τη λήξη της περιόδου εγγραφών στα μαθήματα. Για την έκδοση επιπρόσθετων βεβαιώσεων ή άλλων πιστοποιητικών ή αναλυτικών βαθμολογιών ή μεταφράσεων πτυχίων έναντι αμοιβής, υποβάλλεται ηλεκτρονικά παραγγελία.

Για υποβολή παραγγελίας, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.