Η εισαγωγή φοιτητή/τριας σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού, γίνεται μόνο μετά από την προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων.

epilogi

Οι αιτήσεις εισδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Αίτηση μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων του ΠΚ.
 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό Δίπλωμα.
 • Aναλυτική Βαθμολογία Πτυχίου.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές.
 • Σύντομo Σημείωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1-2 σελίδων) που να περιλαμβάνει ερευνητικούς στόχους και προοπτική ακαδημαϊκής εξέλιξης.
 • ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος).

Τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων περιγράφονται παρακάτω:

 • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε ανάλογο αντικείμενο.
 • Βαθμολογία σχετικών Πτυχίων και άλλων Πιστοποιητικών – Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο.
 • Συνέντευξη (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων).
 • Γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων).
 • Περιεχόμενο συστατικών επιστολών.
 • Άλλα κριτήρια που θα υιοθετηθούν από το κάθε τμήμα ξεχωριστά.
 • ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Αξιολόγηση προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος).

 

Επίπεδα γνώσης της αγγλικής γλώσσας για φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως παρουσιάζονται ακολούθως:
Σύμφωνα με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), για εισαγωγή σε αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
Για τα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου απαιτείται «Πολύ Καλή Γνώση» της Αγγλικής σε επίπεδο Β2- C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με το επίπεδο αυτό, ο χρήστης μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά ότι αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.
Τα επίπεδα γνώσης της γλώσσας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης αντιστοιχούν στα πιο κάτω συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς σε διεθνείς εξετάσεις, σύμφωνα με τις επίσημες σελίδες των οργανισμών που προσφέρουν τις εξετάσεις αυτές. Ενδεικτικά μια βαθμολογία 5.5-6.5 ανταποκρίνεται σε γνώσεις επιπέδου Β2 (Lower), ενώ η βαθμολογία 8.5-9 είναι επιπέδου C2 (Proficiency).
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες βαθμολογίες παραμένουν έγκυρες μόνο για δύο χρόνια. Εάν προτίθεστε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό που αποκτήθηκε πριν από δύο χρόνια, θα χρειαστεί να επαναλάβετε την εξέταση.
Για ενδιαφερόμενους υποψηφίους που προέρχονται από Τρίτες Χώρες του εξωτερικού ισχύει επιπλέον το παρακάτω (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01.12.2022):

Σύμφωνα με την απόφαση 91.387/2021 του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 01.12.2022 και εξής, δίνεται η πρόσθετη δυνατότητα σε φοιτητές από Τρίτες χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, να εξεταστούν στην έκδοση Password Skills Test Plus, της εξέτασης Password Test, προκειμένου να τους παραχωρηθεί άδεια εισόδου.

Πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ότι για την εισδοχή τους θα πρέπει να συγκεντρώσουν γενικό βαθμό τουλάχιστον 5.5 στην συγκεκριμένη εξέταση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: Αντιστοιχίες αποτελεσμάτων διεθνών εξετάσεων με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς