22 Μαρτίου, 2024
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
22 Μαρτίου, 2024
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
15 Μαρτίου, 2024
ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2024
Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσκαλεί υποψήφιες/ους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές και τις οικογένειές τους, καθώς και το ευρύτερο κοινό, στην «Ημέρα Γνωριμίας». Η εκδήλωση θα […]

https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/wp-content/uploads/sites/45/2022/03/Texniti-Noimosini-Greek.pdf