Πού εδρεύει το Τμήμα;

Η γραμματεία και τα γραφεία του Τμήματος Νομικής βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, ΟΕΔ 02. Η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι: ΤΘ. 20537, 1678, Λευκωσία, Κύπρος.

Πού διδάσκονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα του Τμήματος διεξάγονται στην Πανεπιστημιούπολη (βλ. ανωτέρω διεύθυνση).

Πού στεγάζεται η βιβλιοθήκη του Τμήματος;

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος αποτελεί μέρος του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου είναι ανοικτή και σε εξωτερικούς χρήστες.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα κάθε χρόνο κάνει δεκτό αριθμό μικρό (4-6) φοιτητών εξ Ελλάδος σε ποσοστό ίσο περίπου με το 10% των εισακτέων με βάση τις Παγκύπριες εξετάσεις. Η επιλογή γίνεται κεντρικά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας) με βάση το βαθμό πρόσβασης του κάθε υποψηφίου στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισδοχής προς το Πανεπιστήμιο, μετά από σχετική Ανακοίνωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τον Ιούλιο.

Τα αποτελέσματα εισδοχής ανακοινώνονται στις αρχές Αυγούστου για την α’ κατανομή. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισδοχής στα ΑΕΙ της Ελλάδας, λαμβάνει χώρα και β’ κατανομή. Παραδοσιακά, οι εξ Ελλάδος φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα έχουν εισαχθεί με την β’ κατανομή. Σημειώνεται πως ο βαθμός πρόσβασης του τελευταίου εισαχθέντος συνήθως είναι λίγο χαμηλότε- ρος από την βάση της Νομικής του Πανεπιστημίου Θράκης.

Σημειώνεται πως η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και κατά συνέπεια επιβάλλεται η διαμονή στην Κύπρο κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

 

Τι διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Το Τμήμα Νομικής προσφέρει ένα ενιαίο πτυχίο νομικής με βασικό σημείο αναφοράς το κυπριακό δίκαιο σε ιστορικό, συγκριτικό και διεθνές/ ευρωπαϊκό πλαίσιο (Cyprus law in context). Αναφορές στο ελληνικό δίκαιο γίνονται σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά σε αντικείμενα όπου είναι εντονότερη η επιρροή του ελληνικού δικαίου στο κυπριακό. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ασκήσουν νομικά επαγγέλματα στην Ελλάδα εκπαιδεύονται στη νομική μέθοδο και όχι στην μηχανική των κανόνων. Είμαστε υπερήφανοι για το επίπεδο των νομικών μας σπουδών και για την ποιότητα των αποφοίτων μας και λόγω της έμφασης που δίδεται στην εις βάθος μελέτη μεγάλου όγκου υλικού υψηλής ποιότητας (αλλά και των πολύ μικρών αριθμών διδασκομένων), πολλοί από τους φοιτητές μας έχουν διαβάσει πολύ περισσότερο υλικό σχετικό με το ελληνικό δίκαιο (όπως και το αγγλικό) από προγράμματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμματα ελληνικού (ή αγγλικού) δικαίου. Όντας δημόσιο, μη κερδοσκοπικό Πανεπιστήμιο παίρνουμε πολύ σοβαρά την αποστολή μας και δεν έχουμε ανάγκη να παράσχουμε επισφαλείς διαβεβαιώσεις. Εκπαιδεύουμε νομικούς που να γνωρίζουν να σκέπτονται ως νομικοί. Αλλά σίγουρα δεν είναι το ευκολότερο πρόγραμμα και δεν προτείνεται για κάποιον που απλά θέλει ανυποψίαστα (cluelessly), γρήγορα και εύκολα να πάρει “το χαρτί” του πτυχίου νομικής.

 

Κόστος σπουδών

Tα δίδακτρα των Ελλήνων Υπηκόων που εισάγονται με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις καταβάλλονται από την Kυπριακή Δημοκρατία, αρά η φοίτησή τους είναι δωρεάν. Ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει δωρεάν παιδεία και μία πλήρως οργανωμένη βιβλιοθήκη στο προπτυχιακό επίπεδο, ωστόσο δεν υπάρχει δωρεάν διανομή συγγραμμάτων.

Κάθε χρόνο, η Kυπριακή Kυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, έξι υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.670 περίπου η καθεμιά, με βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Eξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο εξάμηνο, είναι η διατήρηση του συνολικού σταθμικού Μέσου Όρου του φοιτητή στο “Λίαν Καλώς” (δηλαδή τουλάχιστον 6.50/10).

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει κουπόνια σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την προϋ- πόθεση βέβαια ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και ότι δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζο- νται από το νόμο, δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο διάστημα διαρ- κούν οι σπουδές τους. Τα ημερήσια κουπόνια σίτισης, αξίας €7.00 το ένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δωρεάν διατροφή στα εστιατόρια των Πανεπιστημίων κατά τις εργάσιμες μέρες. Τα κουπόνια παραδίδονται στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής.

 

Προοπτικές Ελλαδιτών αποφοίτων

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, θεσμικώς και ουσιαστικώς, το πρώτο τη τάξει κυπριακό Πανεπιστήμιο, αλλά και το πρώτο πανεπιστήμιο που δη- μιουργήθηκε στην Κύπρο. Στην υπερεικοσαετή του πορεία έχει τονίσει τους δεσμούς αίματος με την Ελλάδα και τα εγνωσμένου κύρους ΑΕΙ της Ελλάδας, όπως ιδίως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τόσο το Πανεπιστήμιο στο σύνολό του όσο και το Τμήμα Νομικής είναι πλήρως αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με τον οποίο υφίσταται στενή και μακρά συνεργασία καθώς και διακρατικές συμφωνίες. Οι απόφοιτοι θα πρέπει ατομικά να απευθύνονται στον Οργανισμό και να αιτούνται την αναγνώριση του τίτλου τους που είναι αναγνωρισμένο τυπικό προσόν για την εισδοχή στα νομικά επαγγέλματα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Ειδικά για την εσαγωγή στα νομικά επαγγέλματα της Ελλάδας, το θεσμικό πλαίσιο έχει αλλάξει και βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού. Το Τμήμα Νομικής έχει θετική μεταχείριση με δεδομένη την ποιότητα των σπουδών του και τον μικρό αριθμό των φοιτητών του.

Στο παρελθόν, οι εξ Ελλάδος απόφοιτοί μας έγιναν δεκτοί σε υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα νομικής σε Ελλάδα και άλλες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία κλπ).