• Οι τεταρτοετείς φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, ισοδύναμης με 12 μονάδες ECTS – αντί για την παρακολούθηση δύο μαθημάτων επιλογής (ΝΟΜ 4xx/0xx) του Τμήματος.
  • Για εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία απαιτείται μέσος όρος βαθμολογίας 7.5.
Θα βρείτε τους αναθεωρημένους Κανόνες Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών εδώ.
Για την υποβολή και αντιμετώπιση κατ’ εξαίρεσην αιτημάτων παράτασης παράδοσης πτυχιακής εργασίας από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών δείτε εδώ.