Το Τμήμα Νομικής υποστηρίζει θερμά το πρόγραμμα Erasmus, τόσο για τους εισερχόμενους φοιτητές, όσο και για τους εξερχόμενους. Το τμήμα μας για το ακαδημαϊκό έτος 2016/17 έχει συνάψει 34 συμφωνίες με πανεπιστήμια από 16 χώρες, ούτως ώστε, προσφέροντας στον φοιτητή σωρεία επιλογών, να του δώσει την ευκαιρία να κάνει την καλύτερη γι’ αυτόν.

Το πρόγραμμα Erasmus βοηθά σε μεγάλο βαθμό τους εξερχόμενους φοιτητές αφού:

 1. Προσφέρει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών
 2. Προσφέρει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε μαθήματα τα οποία δεν προσφέρονται στο εγχώριο τμήμα
 3. Προσφέρει την δυνατότητα για εξάσκηση της γλώσσας στην οποία καλούνται να φοιτήσουν αλλά και την δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών
 4. Δημιουργεί νέες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προοπτικές
 5. Συμβάλλει στην περαιτέρω αυτονόμηση των φοιτητών
 6. Διευρύνει τους ορίζοντες των φοιτητών, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με άλλες κουλτούρες και νέους πολιτισμούς.

Ο ακαδημαϊκός συντονιστής για τους φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus είναι ο Α. Κωνσταντινίδης ([email protected]) και η Τ. Συνοδινού ([email protected]).

Οι διμερείς συμφωνίες του τμήματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι διαθέσιμες εδώ

Οι φοιτητές του Erasmus μπορούν να ενημερωθούν πλήρως και από την ιστοσελίδα του γραφείου Erasmus σε αυτό τον σύνδεσμο:

FAQ

 • Τι είναι το πρόγραμμα Erasmus;

Η Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων – Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον δεύτερο χρόνο και μετά να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης για συμπλήρωση μέρους των σπουδών τους. Οι φοιτητικές αυτές ανταλλαγές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τα πανεπιστήμια αποστολής και αποδοχής. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS). Στο σύστημα αυτό 60 διδακτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους ενώ 30 μονάδες κάθε εξάμηνο.

 • Πόση είναι η χρονική διάρκεια του προγράμματος;

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται από 3-12 μήνες, δηλαδή ένα ή δύο εξάμηνα της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς.

 • Υπάρχει χρηματοδότηση για το πρόγραμμα;

Ναι, δίνεται μια χορηγία, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα στην οποία ο φοιτητής θα αποφασίσει να φοιτήσει. (Δες Πίνακα)

 • Τι γίνεται με τα ταξιδιωτικά έξοδα;

Καλύπτονται και τα ταξιδιωτικά έξοδα. (Δες Πίνακα)

Διαδικασία αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus

 1. Συμπλήρωση της δήλωσης ενδιαφέροντος και προσκόμιση της στο γραφείο Erasmus μαζί με την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή από το Banner Web και σε περίπτωση ξενόγλωσσου πανεπιστημίου θα πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας (υπάρχει προθεσμία που ορίζεται από το γραφείο Erasmus).
 2. Συμπλήρωση της ONLINE δήλωσης ενδιαφέροντος (υπάρχει προθεσμία που ορίζεται από το γραφείο Erasmus).
 3. Τα έγγραφα μεταβιβάζονται στο τμήμα του φοιτητή, το οποίο καλείται να αποφασίσει εάν ο φοιτητής πληροί τα κριτήρια και εν τέλει να αποφασίσει σε ποιο πανεπιστήμιο θα φοιτήσει τελικά ο κάθε φοιτητής.
 4. Όταν ο φοιτητής πληροφορηθεί το πανεπιστήμιο στο οποίο θα φοιτήσει, πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα έγγραφα, όπως το Learning Agreement, να αποφασίσει για τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει στο πανεπιστήμιο υποδοχής, σε συνεννόηση με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές κ.α, διαδικασίες για τις οποίες ενημερώνεται πλήρως από το γραφείο Erasmus, αλλά και από το πανεπιστήμιο υποδοχής.
 5. Όταν λάβει ο φοιτητής την τελική αποδοχή από το πανεπιστήμιο, τότε μπορεί να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση ταξιδιωτικού εισιτήριου και την εύρεση διαμονής.
 6. Εν τέλει, όταν όλα έχουν διευθετηθεί, λίγες μέρες πριν την αποχώρηση του, ο φοιτητής πρέπει να πάει στο γραφείο Erasmus για να υπογράψει το συμβόλαιο του.

** Η πιο πάνω διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πανεπιστήμιο υποδοχής ενώ το γραφείο Erasmus μπορεί να δώσει διαφορετικές οδηγίες.

Κριτήρια επιλογής φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus για το Τμήματος Νομικής

 1. Ελάχιστος βαθμός 7
 2. Γλωσσική επάρκεια παρακολούθησης σπουδών στην οικεία χώρα
 3. Kατ’ εξαίρεση προσωπική συνέντευξη

Αναγνώριση και αντιστοιχία μαθημάτων εξωτερικού

 1. Με την επιστροφή του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ξεκινά με δική του πρωτοβουλία η διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων που παρακολούθησε επιτυχώς.
 2. Το Ευρωπαϊκό σύστημα στηρίζεται στις Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Αναγνωρίζεται συνεπώς το ίδιο το μάθημα που ο φοιτητής πήρε στο εξωτερικό και ο αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS εκείνου του μαθήματος στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού και εγγράφεται το μάθημα εξωτερικού στην αναλυτική του βαθμολογία. Δεν επιτρέπεται αντιθέτως η “αναγνώριση” μαθήματος του Τμήματος με τα δικά του ECTS, είτε απευθείας είτε με συμπληρωματική εργασία (coursework).

Παραδείγματα:

α. Η φοιτήτρια Α εγγράφηκε και ολοκλήρωσε επιτυχώς, σε νομική σχολή του Ηνωμένου Βασιλείου, 3 μαθήματα των 10 ECTS (δηλαδή συνολικά 30 ECTS). Δύναται να αποφοιτήσει με 38 συνολικώς μαθήματα, αντί για τα 40 που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.

β. Η φοιτήτρια Β εγγράφηκε και ολοκλήρωσε επιτυχώς, σε νομική σχολή της Ελλάδας, 5 μαθήματα των 4 ECTS και 2 μαθήματα των 5 ECTS (δηλαδή συνολικά 30 ECTS). Θα αποφοιτήσει συνεπώς με 42 συνολικώς μαθήματα, αντί για τα 40 αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.

γ. Ο φοιτητής Γ εγγράφηκε και ολοκλήρωσε επιτυχώς 4 μαθήματα των 4 ECTS και 1 μάθημα των 5 ECTS, ενώ εγκατέλειψε ένα μάθημα των 5 ECTS και δεν πέρασε ένα μάθημα 4 ECTS. Επιστρέφει δηλαδή με συνολικά 21 ECTS, παρά τα πέντε μαθήματα, και θα πρέπει να καλύψει το έλλειμα πιστωτικών μονάδων με επιπλέον μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου ώστε να φτάσει στα 240 ECTS που απαιτούνται για την αποφοίτησή του.

3. Για κάθε μάθημα του εξωτερικού, γίνεται προσπάθεια αντιστοίχισής του με μάθημα του ιδίου αντικειμένου.
3.1 Αντιστοίχιση μαθήματος αλλοδαπού πανεπιστημίου με υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος σημαίνει πως ο φοιτητής θεωρείται πως έχει καλύψει την σχετική απαίτηση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νομικής και δεν υποχρεούται (ούτε δικαιούται) να εγγραφεί στο οικείο μάθημα του Τμήματος.
3.2 Αντιστοίχιση μαθήματος αλλοδαπού πανεπιστημίου με μάθημα επιλογής του Τμήματος σημαίνει πως ο φοιτητής δεν δικαιούται να εγγραφεί στο οικείο μάθημα του Τμήματος.
3.3 Μη νομικά μαθήματα αλλοδαπού πανεπιστημίου παραπέμπονται στο οικείο Τμήμα του Πανεπιστημίου για αναγνώριση και, εφόσον υπάρξει θετική απάντηση, καταχωρούνται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής (“μαθήματα εκτός Τμήματος”)

Παραδείγματα:

 • Η φοιτήτρια Α πέρασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το μάθημα Φιλοσοφία Δικαίου με 4 ECTS. Απαλλάσσεται από το ΝΟΜ 373 Φιλοσοφία Δικαίου, αλλά θα πρέπει να καλύψει με άλλα μαθήματα (κατά την παραμονή της στο εξωτερικό ή με την επιστροφή της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου) τo έλλειμμα των 2 ECTS.
 • Η φοιτήτρια Β πέρασε το μάθημα Criminology 10 ECTS, στο Πανεπιστήμιο του Sheffield. Της αναγνωρίζεται το αγγλικό μάθημα και οι 10 πιστωτικές μονάδες του, αλλά δεν μπορεί να πάρει το αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος (ΝΟΜ 405).