Μνημόνιο Συνεργασίας με την Boltzmann Research Ltd