Υποβολή Αιτήσεων Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων Χ.Ε.24-25 (11/06/24-31/08/24)

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Boltzmann Research Ltd
28 Μαΐου, 2024
Συνεργασία Deloitte Κύπρου με το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) στην Επιστήμη Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου
17 Ιουνίου, 2024