• Σέργιος Αγαπίου: Προβλήματα στην Τομή των Διαφορικών Εξισώσεων και της Στατιστικής στις Ψηλές Διαστάσεις, Μπεϋζιανά Αντίστροφα Προβλήματα, Ασυμπτωτική Απόδοση εκ των Υστέρων Κατανομών, Μέθοδοι Monte Carlo και Markov Chain Monte Carlo σε Χώρους Συναρτήσεων.
 • Ανδρέας Αναστασίου: Ασυμπτωτική Στατιστική, Θεωρία Προσεγγιστικών Αποτελεσμάτων για Κατανομές, Ανίχνευση Σημείων Αλλαγής, Χρονοσειρές, Stein’s Method.
 • Αλέκος Βίδρας: Μιγαδική Ανάλυση (Περιοδικότητα Μέσου, Ροές Υπολοίπων, Τύποι του Carleman κ.ά.).
 • Γεώργιος Γεωργίου: Μη-Νευτώνεια Ρευστοδυναμική, Ρεολογία, Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Υπολογιστική Ωκεανογραφία.
 • Εύης Ιερωνύμου: Αριθμητική Αλγεβρική Γεωμετρία, Θεωρία Αριθμών.
 • Ανδρέας Καραγιώργης: Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων, Αριθμητικοί Αλγόριθμοι, Επιστημονικοί Υπολογισμοί.
 • Σταμάτης Κουμάντος: Αρμονική Ανάλυση, Ορθογώνια Πολυώνυμα, Ειδικές Συναρτήσεις, Θεωρία Προσεγγίσεως, Ανάλυση Fourier, Αναλυτική Θεωρία Αριθμών.
 • Γεώργιος Κυριαζής: Θεωρία Προσεγγίσεως Συναρτήσεων, Αρμονική Ανάλυση, Συναφή Θέματα προερχόμενα από την Κλασική Ανάλυση (συμπεριλαμβανομένης της μελέτης συστημάτων αποσυνθέσεως επί ποικίλων συναρτησιακών χώρων).
 • Εμμανουήλ Μηλάκης: Μη-Γραμμικές Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Θεωρία Ελευθέρων Συνόρων, Γεωμετρική Θεωρία Μέτρου.
 • Ξένια Μισκουρίδου: Μη Παραμετρική Μπεϋζιανή Στατιστική, Μοντελοποίηση Γράφων και Δικτύων, Στοχαστικές Διαδικασίες, Στατιστική μηχανική μάθηση, Deep Generative Modelling, Explainability in neural networks.
 • Αναστασία Μπαξεβάνη: Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστική, Στοχαστικά Χωρο-Χρονικά Πεδία, Υπολογιστικές Μέθοδοι για Μεγάλα Δεδομένα στις Γεω-Επιστήμες, Στατιστική Συμπερασματολογία, Μοντέλα για Στοχαστικά Δυναμικά Συστήματα, Εφαρμογές στην Μηχανική και τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Μοντέλα για την Επιφάνεια της θάλασσας.
 • Χρίστος Ξενοφώντος: Αριθμητική Ανάλυση, Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων,Υπολογιστική Μηχανική.
 • Χρίστος Παλλήκαρος: Αναπαραστάσεις Ομάδων, Αλγεβρική Συνδυαστική.
 • Νικόλαος Παπαμιχαήλ (Ομότιμος Καθηγητής): Αριθμητική Ανάλυση,Υπολογιστική Μιγαδική Ανάλυση, Αριθμητικές Σύμμορφες Απεικονίσεις.
 • Ευστάθιος Παπαροδίτης: Χρονοσειρές και Φασματική Ανάλυση, Αναδειγματοληπτικές Μέθοδοι για Εξαρτώμενες Μεταβλητές, Απαραμετρικές Μέθοδοι Εκτιμήσεων Συναρτήσεων, ‘Ελεγχοι Καλής Προσαρμογής, Εξακρίβωση Ταυτότητας Μοντέλων σε Χρονοσειρές κ.α.
 • Νίκος Σάββα: Ρευστομηχανική και συστήματα με διεπιφάνειες, ασυμπτωτικές μέθοδοι εφαρμοσμένων μαθηματικών, επιστημονικοί υπολογισμοί, εφαρμογές της μηχανικής μάθησης σε φυσικά συστήματα.
 • Ευαγγελία Σαμίου: Γεωμετρία Riemann, Ομάδες Lie.
 • Θεοφάνης Σαπατίνας: Ανάλυση Συναρτησιακών Δεδομένων και Ανάλυση Συναρτησιακών Χρονοσειρών, Ελαχιστομέγιστη Ανίχνευση Σήματος και Ελαχιστομέγιστοι ‘Ελεγχοι Καλής Προσαρμογής σε Μη-Καλώς Ορισμένα Αντίστροφα Προβλήματα, Μη-Παραμετρική Εκτίμηση Καμπύλης, Χαρακτηρισμοί και Δομικές Ιδιότητες Πιθανοθεωρητικών Κατανομών.
 • Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής: Διακριτά Κύματα Κρούσεως, Μελέτη Χαοτικών Ελκυστών με τη Βοηθεία Υπολογιστού, Απλεγματικές Μέθοδοι Προσεγγίσεως Ελλειπτικών Προβλημάτων Συνοριακών Τιμών, Διατηρητικοί Νόμοι, Απειροδιάστατα Δυναμικά Συστήματα με Διάχυση, κ.ά.
 • Χριστόδουλος Σοφοκλέους: Μαθηματική Φυσική, Μη-Γραμμικές Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις.
 • Νικόλαος Στυλιανόπουλος: Μιγαδική Ανάλυση, Θεωρία Δυναμικού, Ορθογώνια Πολυώνυμα, Υπολογιστική Μιγαδική Ανάλυση, Αριθμητική Ανάλυση, Ορθογώνια Πολυώνυμα και Εφαρμογές, Ανάλυση Μαζικών Δεδομένων.
 • Νικόλαος Τζιόλας: Αλγεβρική Γεωμετρία.
 • Κωνσταντίνος Φωκιανός: Υπολογιστικές και θεωρητικές μεθόδοι για ανάλυση χρονοσειρών, Πολυμεταβλητές χρονοσειρές υψηλών διαστάσεων, Ακέραιες χρονοσειρές, Διαγνωστικά, Ανίχνευση παρεμβάσεων, Μέτρα εξάρτησης, Φασματική Ανάλυση, Εφαρμογές στα Οικονομικά και στην Βιολογία, Ημιπαραμετρική Στατιστική.
 • Νέλια Χαραλάμπους: Ολική Ανάλυση, Ανάλυση σε Πολλαπλότητες, Μαθηματική Φυσική.
 • Τάσος Χριστοφίδης: Στατιστικές Συναρτήσεις U, Ανισότητες Πιθανότητας, Στοχαστικές Διατάξεις, Δειγματοληψία.
 • Κλεοπάτρα Χριστοφόρου: Μη-Γραμμικές Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Εφαρμοσμένη Ανάλυση, Νόμοι Διατήρησης.