Ανδρέας Μιλιδώνης (Πρόεδρος)
Ph.D. Georgia State University, Atlanta, U.S.A.
Καθηγητής
Finance / Risk Management
Ειρήνη Καραμάνου (Αντιπρόεδρος)
Ph.D. Pennsylvania State University, U.S.A
Καθηγήτρια
Accounting
Jiyuan Dai
Ph.D. IESE Business School, Spain
Λέκτορας
Accounting
Νίκος Βαφέας
Ph.D. University of Kansas, U.S.A.
Καθηγητής
Accounting
Αδάμος Βλίττης
Ph.D. University of Florida, U.S.A.
Επίκουρος Καθηγητής
Accounting
Σταύρος Ζένιος
Ph.D. Princeton University, U.S.A.
Καθηγητής
Finance
Σπύρος Μαρτζούκος
Ph.D. George Washington University
Αναπληρωτής Καθηγητής
Finance
Ευάγγελος Μπένος
Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign
Αναπληρωτής Καθηγητής
Finance
Μάριος Παναγίδης
Ph.D. Yale University, U.S.A.
Αναπληρωτής Καθηγητής
Finance / Statistics
Στυλιανός Παπαγεωργίου
Ph.D. ETH Zurich, Switzerland
Επίκουρος Καθηγητής
Finance
Λένος Τριγιώργης
Ph.D. Harvard University, U.S.A.
Ομότιμος Καθηγητής
Finance
Ανδρέας Χαρίτου
Ph.D. Pennsylvania State University, U.S.A.
Καθηγητής
Accounting

 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Εβίτα Λιβέρα
Αντώνης Λογίδης