Σεμινάρια 2024
ΟΕΔ 01, Αίθουσα 131
Υπεύθυνοι: Αδάμος Βλίττης, Στυλιανός Παπαγεωργίου
Wednesday, February 21st, 2024
13:30-15:00
Veronika Selezneva
(Paris Dauphine University)
Wednesday, March 27th, 2024 (Webinar)
16:00-17:30
Margarita Tsoutsoura
(Washington University in St. Louis)
Wednesday, April 3rd, 2024 (Webinar)
13:30-15:00
Magdalena Rola-Janicka (Imperial College London, UK)
Friday, April 5th, 2024
13:30-15:00
Argyro Panaretou (Lancaster University, UK)
Wednesday, April 10th, 2024
13:30-15:00
Mattia Colombo (Erasmus University Rotterdam)
Wednesday, May 29th, 2024 (Webinar)
13:30-15:00
Vicky Kiosse (University of Exeter, UK)
Wednesday, June 12th, 2024
13:30-15:00
Stefanos Delikouras (University of Miami, USA)

Προηγούμενα Σεμινάρια