Σεμινάρια 2023
ΟΕΔ 01, Αίθουσα 131
Υπεύθυνοι: Αδάμος Βλίττης, Στυλιανός Παπαγεωργίου
Wednesday, February 1st, 2023
13:00-14:30
Lin Shen (INSEAD) - Webinar via Zoom
Wednesday, February 15th, 2023
15:00-16:30
George Voulgaris (University of Manchester)
Wednesday, March 1st, 2023
13:00-14:30
Thomas Lambert (Rotterdam School of Management)
Wednesday, April 5th, 2023
13:00-14:30
Pawel Bilinski (Bayes Business School, University of London, UK)
Wednesday, April 26th, 2023
13:00-14:30
Igor Kadach (IESE Business School, Spain)
Friday, September 15th, 2023
12:00-13:30
Linda Myers (University of Tennessee, USA)
Wednesday, September 27th, 2023
13:30-15:00
Dimitrios Tsomocos (University of Oxford, UK)
Friday, September 29th, 2023
12:00-13:30
Jiyuan Dai (IESE Business School, University of Navarra, Spain)
Wednesday, October 18th, 2023
13:30-15:00
Steven Ongena (University of Zurich, Switzerland)
Wednesday, November 8th, 2023
13:30-15:00
Sotirios Kokas (University of Essex, UK)
Wednesday, November 22nd, 2023
13:30-15:00
Claudia Custodio (Imperial College London, UK) - Webinar via Zoom
Wednesday, December 6th, 2023
Time TBA
Antonis Kartapanis (Mays Business School, Texas A&M University, USA) - Webinar via Zoom

Προηγούμενα Σεμινάρια