Γραμματειακό Προσωπικό
Αθηνά Σοφοκλέους
Άννα Χρίστου
Μαρία Χαραλάμπους

Τεχνικός (Παρασκευαστής Εργαστηρίων)
Ηλιάνα Χατζηαντώνη

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός
Μαρία-Σοφία Χαραλάμπους

Βοηθός Μηχανογράφησης
Μιχάλης Γεωργίου