ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καθηγητής

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καθηγήτρια

 

ΜΕΛΗ
Καθηγητής

 

Καθηγητής

 

Καθηγητής

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Επίκουρος Καθηγητής


ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Λούκας Δημητρίου

Αγγέλα Χριστοφόρου

Αιμιλία Αιμιλίου

Κωνσταντίνα Κάττου