Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κύπρου αποτελεί το κυριότερο κέντρο έρευνας στην Κύπρο στους τομείς Βιολογικών και Βιοϊατρικών επιστημών. Αποτελείται από προσωπικό προερχόμενο από κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού περιλαμβανομένων των Πανεπιστήμιων Harvard, Yale, Cambridge, Oxford και Rockefeller και ερευνητικών κέντρων όπως το EMBL. Τα τελευταία χρόνια το Τμήμα έχει παρουσιάσει μεγάλες επιτυχίες τόσο με σημαντικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά όσο και με την προσέλκυση σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων όπως ERC και Marie Curie.

In numbers :

– The department consist of 13 members 5 of which have received prestigious Marie Curie grants from the European commission.

– The department has so far received one prestigious ERC grant.

– Overall the department has so far attracted a total of  €11.346.752 in grants.

– Has received  €2.918.579 in Research Funding since 2005 from Foreign Agencies, €2.635.579 of those since 2007.

– During the last couple of years the department has published articles in high impact journals, such as one article in  Developmental Cell in 2014 from the lab of Paris Skourides, 2 Nature Communications articles in 2013 and 2014 from the labs of Pantelis Georgiades and Yiorgos Apidianakis, a PLoS Genetics in 2014 from the lab of Antonis Kirmizis and a Journal of the American Society of Nephrology from Constantinos Deltas Lab in 2014.

 

– Has awarded 28 PhDs.

More information about research areas and individual faculty member publications can be found in each members individual page.

The table below summarizes the publications made each year by faculty members
while employed by the Department of Biological Sciences of the University of Cyprus

 

Department Totals

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Scientific Journals

(peer-reviewed original publications)

11

19

25

47

36

138

Abstract and Conference Proceedings

(peer-reviewed)

11

17

28

39

41

136