Σε εξέλιξη
Θεοδωράκη, Δ.
Νόμος και τάξη στη βενετοκρατούμενη Κρήτη
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή

 

Καραγιώργος Φ.
Η οικιστική ανάπτυξη του Αγίου Όρους από το τέλος του 19ου μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

 

Κτωρή Μ.
Οικιστικά δίκτυα και σχέσεις κέντρου περιφέρειας: η περίπτωση της βυζαντινής και μεσαιωνικής Πάφου (στα αγγλικά)
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

 

Λοΐζου Χ.
Το οικιστικό σύστημα στο Βυζαντινό και Μεσαιωνικό τοπίο της Κύπρου (12ος-15ος αι.)

Επιβλέπων: Α. Βιώνης

 

Μαυροματίδης Σ.
Κυπριακή ταφική γλυπτική κατά την περίοδο των Λουζινιάν (1192-1474/89)
Επιβλέπων: Μ. Ολύμπιος

 

Παύλου Χρ.
Mατθαίου Kιγάλα, Σύνοψις διαφόρων ιστοριών
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή

 

Πέτρου Θ.
Η παρουσία του Τιμίου Σταυρού στην Κύπρο
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή

 

Φιλίππου, Γ.
Οι Μαρωνίτες της Κύπρου από την άφιξή τους στο νησί μέχρι και το τέλος της Τουρκοκρατίας. Καταγραφή της ιστορίας τους μέσα από τις γραπτές πηγές και τα αρχαιολογικά δεδομένα
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή

 

Φιούρη, Π.
Το φαινόμενο της δωρεάς την περίοδο της Λατινοκρατίας στην Κύπρο [προκαταρκτικός τίτλος]
Επιβλέπουσα: Μ. Παρανή

 

2022
Ματσαρόκος Ε.
Η χωρική ανάλυση του ιερού τοπίου του Αγίου Όρους: η σχέση των Βυζαντινών μονών με τη θάλασσα
Επιβλέπων: Α. Βιώνης

 

Μοδέστου Χ.
Τα ποιήματα του Μανουήλ Φιλή προς τον αυτοκράτορα: γλώσσα και ιδεολογία
Επιβλέπων: M. Hinterberger

 

2021
Hλία, M.
Social and Economic Aspects of Rural Life in Venetian Cyprus (στα αγγλικά)
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή

 

2020
Χάρκας, Ι.
H Ιστορία της Κύπρου του Φλωρίου Βουστρωνίου: πηγές και επιδράσεις της ουμανιστικής ιστοριογραφίας
Επιβλέποντες: Ν. Κωνσταντινίδου και C. Schabel

 

2019
Παπαδάμου Χρ.
Κύπριοι πρόσφυγες στη Βενετία μετά τον Πόλεμο της Κύπρου (1570-71). Ανασυγκρότηση του βίου, κοινωνική και πολιτισμική ένταξη (1570-1650)
Επιβλέπουσα: Α. Νικολάου-Κονναρή

 

Salzmann, M.
The Cypriot Aristocracy in the 15th  Century: Social Structures, Social Mobility, and Identity Construction (στα αγγλικά)
Συνεποπτεία: Α. Beihammer (Notre Dame University, ΗΠΑ), J. Pahlitzsch (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Γερμανία) και Α. Νικολάου-Κονναρή

 

Συκοπετρίτου, Π.
Imperial Accession Ceremonies and Political Ideology in the Late Byzantine Palaiologan Court (1261–1357) (στα αγγλικά)
Συνεποπτεία: Α. Beihammer (Notre Dame University, ΗΠΑ) και Α. Νικολάου-Κονναρή

 

2018
Κουρουπάκης, Α.
Η Κύπρος και το Μεγάλο Σχίσμα της Δύσης (1378-1417)
Επιβλέπων: C. Schabel

 

2017

Ανδρέου Ά.

The Holy Double: Kinship, Fellowship and Hostility in Byzantine Lives of Holy and Semi-holy Couples (στα αγγλικά)
Επιβλέπουσα: Σ. Κωνσταντίνου

 

Καούλλα Χρ.
The Quest for a Royal Bride. The Μarriage of King Janus of Cyprus and Anglesia Visconti of Milan (στα αγγλικά)
Επιβλέπων: C. Schabel

 

2016

Khalifa C.

La Défence de l’île de Chypre sous la domination franque de 1192 à 1489 (στα γαλλικά)
Συνεποπτεία: Α. Νικολάου-Κονναρή με Καθ. Isabelle Augé, Université Paul Valéry, Montpellier III, Γαλλία

 

2015
Γεωργίου Κ.
Preaching the Crusades in the Early Fourteenth Century (στα αγγλικά)
Επιβλέπων: C. Schabel

 

Προική E.
Dream Narratives and Initiation Processes: A Comparative Study of the Tale of Livistros and Rodamne, the Roman de la Rose and the Hypnerotomachia Poliphili (στα αγγλικά)
Επιβλέπων: Π. Αγαπητός

 

2014
Πρωτογήρου Σ.-Α.
Ρητορική θεατρικότητα στο έργο του Μιχαήλ Ψελλού
Επιβλέπων: Π. Αγαπητός