Συνέδρια 2022

Pilgrimage_Conference_Poster

Διεθνές Yβριδικό Συνέδριο

Επιστημονικό Συνέδριο NetMAR: Προσκυνηματικές Τέχνες και Τελετουργίες

Poster_DigitalHumanities

Διεθνές Εργαστήριο

Digital Humanities Introductory Workshop: An introduction to Technologies for Text Εditing, Geographical Visualisation and 3D imaging

Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο
Επιστημονικό Συμπόσιο NetMAR: Προσκυνηματικές Τέχνες και Τελετουργίες
Διοργάνωση: Σ. Κωνσταντίνου, Α. Ανδρέου, Α. Σκουρουμούνη Σταυρινού, Π. Μιχαηλίδης
Πανεπιστήμιο Κύπρου
26-28 Μαΐου 2022
Πρόγραμμα και Περιλήψεις Ανακοινώσεων

Συνέδρια 2018

Διεθνές εργαστήριο
Οι βυζαντινές Μεταφράσεις: λογοτεχνικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις
Διοργάνωση: M. Hinterberger
Πανεπιστήμιο Κύπρου
13 Οκτωβρίου 2018

Συνέδρια 2017

ETT_conference_poster

Διεθνές συνέδριο

Τα συναισθήματα στο πέρασμα του χρόνου: από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο

Διεθνές εργαστήριο
Τα συναισθήματα στο πέρασμα του χρόνου: από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο –Δεύτερο εργαστήριο: Προκαλώντας συναισθήματα (ρητορική, πολιτική, αφήγηση)
Διοργάνωση: M. Hinterberger, A. Pizzone
Ίδρυμα Hardt, Γενεύη
17 Μαρτίου 2017

 

Συνέδρια 2015

Διεθνές Συμπόσιο
Rewriting Hagiographical Legends and Texts in Byzantium
Διοργάνωση: Σ. Κωνσταντίνου, C. Høgel
 

 

Συνέδρια 2013

Edition_Interpretation_Poster

Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήρι

Edition and Interpretation

Byzantium-in-Transition-2_Poster

2ο Διεθνές Ερευνητικό Εργαστήρι “Byzantium in Transition”

The Middle – Late Byzantine Era, 12th-13th centuries

Διεθνές εργαστήριο
Η μεθοδολογία του ερευνητικού προγράμματος SAWS και οι βυζαντινές Μεταφράσεις
Διοργάνωση: M. Hinterberger, Ch. Roueché
King’s College, Λονδίνο
30 Απριλίου 2013

Συνέδρια 2012

Byzantine-Cyprus_Poster

Διεθνές Συνέδριο

Η αρχαιολογία της Κύπρου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα και τη Βυζαντινή Εποχή (4ος – 12ος αι. μ.Χ.): Σύγχρονη έρευνα και νέες ανακαλύψεις

Διεθνές Συνέδριο
Theodore II Laskaris (1254-1258), Author and Emperor: Historical and Cultural Interconnections in the Eastern Mediterranean of the Thirteenth Century
Διοργάνωση: Π. Αγαπητός, D. Angelov
Φυτώριο Εικαστικής Καλλιέργειας, Λευκωσία
9-10 Νοεμβρίου 2012

Συνέδρια 2011

Byzantium-in-Transition-1_Poster

1ο Διεθνές Ερευνητικό Εργαστήρι “Byzantium in Transition”

The Byzantine Early Middle Ages, 7th-8th centuries

Locus_poster

Διεθνές συνέδριο

La Culture du Locus. De l’Espace géographique à l’Espace utopique (1200-1650)

Διεθνές εργαστήριο
Διεθνές εργαστήριο για τη λόγια γλώσσα των Βυζαντινών
Διοργάνωση: M. Hinterberger
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου
18 Μαρτίου 2011

Συνέδρια 2009

Manuscript_Codex_Poster

Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήρι

Vom Codex zur Edition – From Manuscripts to Books

Διεθνές συνέδριο
The Age of Philippe de Mézières: Fourteenth-century Piety and Politics between France, Venice, and Cyprus
Διοργάνωση: Ν. Κουρέας, Ch. Schabel, R. Blumenfeld-Kosinski, K. Petkov
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
10-14 Ιουνίου 2009
Πρακτικά: R. Blumenfeld-Kosinski and K. Petkov, eds., Philippe de Mézières and His Age. Piety and Politics in the Fourteenth Century, The Medieval Mediterranean 91 (Leiden-Boston: Brill, 2012).

Συνέδρια 2008

Εργαστήριο
Μεσαιωνική Αμμόχωστος
Διοργάνωση: Α. Νικολάου-Κονναρή, Ch. Schabel
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
25-26 Οκτωβρίου 2008
Πρόγραμμα
Δημοσιεύσεις:
A. Weyl Carr, ed., Famagusta: Art and Architecture, Mediterranean Nexus 1 (Turnhout: Brepols, 2015).
G. Grivaud, A. Nicolaou-Konnari, and C. Schabel, eds., Famagusta: History and Society, Mediterranean Nexus 8 (Turnhout: Brepols, in press)
Διεθνές συνέδριο
Έλληνες, Λατίνοι και η ιστορία των ιδεών 1204-1500. Συζητήσεις, αλληλεπιδράσεις, εντυπώσεις, μεταφράσεις, μετακινήσεις. Διαλέξεις εις μνήμην του Deno Geanakoplos (1916-2007)
Διοργάνωση: M. Hinterberger, Ch. Schabel
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
11-13 Απριλίου 2008
Πρακτικά: M. Hinterberger and C. Schabel, eds., Greeks, Latins, and Intellectual History 1204-1500, Recherches de Théologie et Philosophie médiévales – Bibliotheca 11 (Leuven-Paris-Walpole, MA: Peeters, 2011).