Εκπρόσωπος Τμήματος στην Επιτροπή Χώρων της ΣΘΕΕ Σ. Χριστοδούλου

Πρόεδρος Τμήματος Α. Τασιόπουλος
Αντιπρόεδρος Τμήματος Α. Κεραμιδάς
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Τμήματος Πρόεδρος (Συντονιστής)

Ε. Λεοντίδης

Α. Ευσταθίου

Π. Κουτεντής

Κ. Πατρίκιος

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών Α. Αγαπίου (Συντονιστής)

Ε. Πινακουλάκη

Ε. Λεοντίδης

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Σ. Γεωργιάδης (Συντονιστής)

Σ. Χ. Hayes

Κ. Καπνίση-Χριστοδούλου

Επιτροπή Προβολής Τμήματος Αντιπρόεδρος (Συντονιστής)

Ε. Λεοντίδης

Κ. Καπνίση-Χριστοδούλου

Ε. Πινακουλάκη

Σ. Χριστοδούλου

Επιτροπή Xώρων Πρόεδρος (Συντονιστής)

Αντιπρόεδρος

Σ. Χριστοδούλου

Π. Κουτεντής

Συντονισμός πρότασης Μάστερ “Instrumental Chemical Analysis” Κ. Καπνίση-Χριστοδούλου
Συντονισμός πρότασης Μάστερ ΧημειοΕπιχειρείν Α. Κεραμιδάς
Υπεύθυνος Ασφάλειας Εργαστηρίων Π. Κουτεντής
Υπεύθυνος Διπλωματικών Εργασιών Σ. Χριστοδούλου ως 30/6

Α. Νικολαΐδης (από 1/7)

Υπεύθυνος Σεμιναρίων Τμήματος και Εκπρόσωπος Σεμιναρίων στη ΣΘΕΕ Σ. Χ. Hayes
Συντονιστής Διεθνών Σχέσεων, YUFE  και Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS Π. Κουτεντής
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Κ. Πατρίκιος
Υπεύθυνος Πληροφορικών Συστημάτων Κ. Πατρίκιος
Υπεύθυνος Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ε. Πινακουλάκη
Εκπρόσωποι στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Κ. Καπνίση-Χριστοδούλου

Α. Αγαπίου

Εκπρόσωπος στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Σ. Γεωργιάδης
Εκπρόσωπος Τμήματος στην Επιτροπή Χώρων της ΣΘΕΕ Σ. Χριστοδούλου
Υπεύθυνοι:

Powder XRD

NMR 300 MHz

NMR 500 MHz

Στοιχειακός Αναλυτής

Single-Crystal XRD

Υγροποιητής Αζώτου

DSC, AFM

MALDI/TOF/TOF – LC-MS

 

Α. Τασιόπουλος

Α. Κεραμιδάς / K. Πατρίκιος

Π. Κουτεντής

Α. Κεραμιδάς

Α. Τασιόπουλος

Α. Τασιόπουλος

K. Πατρίκιος

Α. Αγαπίου