Πρόεδρος Τμήματος Ε. Πινακουλάκη
Αντιπρόεδρος Τμήματος Κ. Καπνίση-Χριστοδούλου
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού Τμήματος

Πρόεδρος (Συντονιστής)

Α. Ευσταθίου

Α. Τασιόπουλος

Π. Κουτεντής

Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών

Ι.  Πασχαλίδης(Συντονιστής)

Α. Τασιόπουλος

Α. Αγαπίου

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σ. Χ. Hayes (Συντονιστής)

Α. Κεραμιδάς

Σ. Χριστοδούλου

Επιτροπή Προβολής Τμήματος

Αντιπρόεδρος (Συντονιστής)

Ε. Λεοντίδης

Α. Αγαπίου

Ι. Πασχαλίδης – από 6/2022

Σ. Γεωργιάδης – από 6/2022

Συντονισμός πρότασης Μάστερ “Instrumental Chemical Analysis” Κ. Καπνίση-Χριστοδούλου
Συντονισμός πρότασης Μάστερ ΧημειοΕπιχειρείν Α. Κεραμιδάς
Υπεύθυνος Ασφάλειας Εργαστηρίων Π. Κουτεντής
Υπεύθυνος Διπλωματικών Εργασιών

Α. Νικολαΐδης

Σ. Γεωργιάδης – από 6/2022

Υπεύθυνος Σεμιναρίων Τμήματος και Εκπρόσωπος Σεμιναρίων στη ΣΘΕΕ Σ. Χριστοδούλου
Συντονιστής Διεθνών Σχέσεων, YUFE  και Προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS Π. Κουτεντής
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Κ. Πατρίκιος
Υπεύθυνος Πληροφορικών Συστημάτων Κ. Πατρίκιος
Υπεύθυνος Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εκπρόσωποι στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών A. Αγαπίου

Α. Ευσταθίου

Εκπρόσωπος στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Σ. Χ. Hayes
Υπεύθυνοι:

Powder XRD

NMR 300 MHz

NMR 500 MHz

Στοιχειακός Αναλυτής

Single-Crystal XRD

Υγροποιητής Αζώτου

DSC, AFM

MALDI/TOF/TOF

Α. Κεραμιδάς / K. Πατρίκιος

Π. Κουτεντής

Α. Κεραμιδάς

Α. Τασιόπουλος

Α. Τασιόπουλος

K. Πατρίκιος

Α. Αγαπίου