Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Πανεπιστημίου Κύπρου: Παράταση υποβολής αιτήσεων προκηρύξεων κενών θέσεων.

«Γυναίκες Οικονομολόγοι του ΠΚ: 30 χρόνια ιστορίας»
1 Μαρτίου, 2023
Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)
15 Μαΐου, 2023
«Γυναίκες Οικονομολόγοι του ΠΚ: 30 χρόνια ιστορίας»
1 Μαρτίου, 2023
Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)
15 Μαΐου, 2023

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισε όπως παρατείνει τις καταληκτικές ημερομηνίες προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή, 31/3/2023 και ώρα 14:00, για τις πιο κάτω προκηρύξεις:

  1. Special Scientist Researcher (PhD) / Special Scientist for Research: Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) Modelling Expert
  2. Special Scientist Researcher (PhD) / Special Scientist for Research: PhD in Economics/ Econometrics/ Econometric Modellin.
  3. Special Scientist Researcher (Masters) / Special Scientist for Research: MSc in Economics/ Econometrics/ Econometric Modelling

Οι λεπτομέρειες των θέσεων αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις: https://ucyweb.ucy.ac.cy/hr/el/teaching-and-research-assistant-staff.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω ιστοσελίδες θα ενεργοποιηθούν την Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023.