Νέες Θέσεις: Ειδικοί Επιστήμονες Έρευνας (PhD / Master’s)

Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)
15 Μαΐου, 2023
Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)
23 Οκτωβρίου, 2023
Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)
15 Μαΐου, 2023
Νέα θέση: Ειδικός Επιστήμονας (Διδασκαλίας)
23 Οκτωβρίου, 2023

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης Ειδικών Επιστημόνων Έρευνας (PhD / Master’s) με ειδίκευση στα Οικονομικά/ Οικονομετρία/ και άλλους συναφείς τομείς.  Οι λεπτομέρειες των θέσεων αναφέρονται στις σχετικές προκηρύξεις:

  1. Special Scientist Researcher (PhD) / Special Scientist for Research: PhD in Economics/ Econometrics/ and other related fields
    (Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 29/09/2023).

https://www.ucy.ac.cy/hr/wp-content/uploads/sites/253/2023/09/KOE_Position_PhD_Economics_Sep2023_Final.pdf

  1. Special Scientist Researcher (Master’s) / Special Scientist for Research: Master’s in Economics/ Econometrics/ and other related fields
    (Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 29/09/2023).

https://www.ucy.ac.cy/hr/wp-content/uploads/sites/253/2023/09/KOE_Position_Masters_Economics_Sep2023_Final.pdf

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://applications.ucy.ac.cy/recruitment.