Γενικές Πληροφορίες

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής (ΣΚΕΕΑ) προσφέρει ένα δυναμικό διδακτικό και ερευνητικό περιβάλλον σε περίπου 2 χιλιάδες φοιτητές/τριες και 75 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού. Η ΣΚΕΕΑ στεγάζει τα Τμήματα Επιστημών της Αγωγής, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Νομικής και Ψυχολογίας.

Τα τέσσερα Τμήματα προσφέρουν σημαντικό αριθμό δημοφιλών προγραμμάτων σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως η Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση, η Δημοσιογραφία, η Κοινωνιολογία, η Πολιτική Επιστήμη, η Νομική και η Ψυχολογία.

Πέραν της γνωστικής εξειδίκευσης στους διάφορους κλάδους, οι φοιτητές της ΣΚΕΕΑ αποκτούν σημαντικές δεξιότητες, έχουν ποικίλες ευκαιρίες διεθνοποίησης μέσω δεκάδων διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, κάνουν πρακτική άσκηση με τοποθέτηση σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και έχουν εμπλοκή στην έρευνα αιχμής του ακαδημαϊκού προσωπικού. Συμμετέχουν ενεργά στην πανεπιστημιακή ζωή μέσω διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων και έχουν ουσιαστικό ρόλο σε διάφορα Σώματα του Πανεπιστημίου.

Η έρευνα που πραγματοποιούν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού τυγχάνει σημαντικής διεθνούς αναγνώρισης και οι κλάδοι της Σχολής είναι από τους πιο υψηλά διαβαθμισμένους στις διεθνείς κατατάξεις Shanghai, Times Higher Education και QS University Rankings.

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού συμμετέχουν σε διάφορα Σώματα και οργανισμούς εντός και εκτός Κύπρου και προσφέρουν τεχνογνωσία για σημαντικά πολιτειακά και κοινωνικά ζητήματα.