Προγράμματα Σπουδών

Ποια μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου;
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και σε Διδακτορικό επίπεδο.

Για τον πλήρη κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΠΚ παρακαλώ επισκεφτείτε τον κατάλογο προγραμμάτων σπουδών ή τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το αρμόδιο Tμήμα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του.
Ποια είναι η διάρκεια σπουδών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Μάστερ;
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για ένα πρόγραμμα Μάστερ είναι 3 τουλάχιστον εξάμηνα και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 8 εξάμηνα.
Ποια η διάρκεια σπουδών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Διδακτορικού;
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για ένα πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου είναι 6 τουλάχιστον εξάμηνα και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 16 εξάμηνα.
Μπορώ να υποβάλω περισσότερες από μια αιτήσεις;
Ναι, μπορείτε να υποβάλετε περισσότερες από μία αίτηση ξεχωριστή για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για κάθε πρόγραμμα σπουδών υποβάλλετε διαφορετική αίτηση.
Ποια έγγραφα θα πρέπει να σταλούν μαζί με την αίτησή μου;
Όταν θα υποβάλετε αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με την αίτησή σας πρέπει να επισυνάψετε και τα ακόλουθα:
 • Hλεκτρονική αίτηση.
 • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησή σας, να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό συστατικών επιστολών που ζητείται να υποβληθούν).
 • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
 • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων σας.
 • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).
Πώς μπορώ να βρω τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών, κάντε κλικ εδώ, όπου μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό σε μορφή PDF.
Εάν μου προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, πότε καταβάλλω τα δίδακτρά μου;
Με την κατάθεση του εντύπου εισδοχής θα πρέπει να πληρώσετε την προκαταβολή των διδάκτρων. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης σας από το πρόγραμμα σπουδών. Οι υπόλοιπες δόσεις των διδάκτρων θα πρέπει να πληρωθούν πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα και πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Αιτήσεις για Εισαγωγή

Ποια είναι τα κριτήρια για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου;
Τα κριτήρια για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου είναι τα ακόλουθα:
  • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία σχετικών πτυχίων – ακαδημαϊκό υπόβαθρο
  • Συστατικές επιστολές
  • Συνέντευξη ή και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων)
  • Άλλα κριτήρια που θα υιοθετηθούν από κάθε τμήμα ξεχωριστά
Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αίτησης;
Ναι, υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αίτησης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στην προκήρυξη των θέσεων. Οι κενές θέσεις προκηρύσσονται ξεχωριστά για το Χειμερινό Εξάμηνο και το Εαρινό Εξάμηνο.
Πώς υποβάλονται οι αιτήσεις;
Οι αιτήσεις υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά. Έντυπες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές.

Απαιτήσεις

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για απόκτηση διπλώματος μάστερ;
Οι απαιτήσεις για απόκτηση διπλώματος Μάστερ είναι:
 
 • Φοίτηση διάρκειας 3 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 8 εξάμηνα
 
 • Συμπλήρωση 90 – 120 ECTS (75 ECTS για τα επαγγελματικά προγράμματα ή πέραν των 120 ETCS σε περιπτώσεις πρακτικής άσκησης) Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων που θα θέσει το τμήμα (π.χ. εκπόνηση διπλωματικής εργασίας). 
 
 • Άλλα κριτήρια για απόκτηση του σχετικού τίτλου σπουδών, τον τρόπο σύστασης και λειτουργίας της τμηματικής επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών, το διορισμό ακαδημαϊκής και ερευνητικής συμβούλου, τη διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης διατριβών επιπέδου Μάστερ, τη διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης της περιεκτικής εξέτασης, κ.ά.
Ποιες είναι οι απαιτήσεις για απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος;
Οι απαιτήσεις για απόκτηση διπλώματος Διδακτορικού επιπέδου είναι: Φοίτηση διάρκειας 6 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 16 εξάμηνα Συμπλήρωση 240 ECTS (60 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου – η κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως το φοιτητή από αυτή την απαίτηση, 120 ECTS για το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος και οι υπόλοιπες ECTS αφορούν την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, τη συγγραφή της Διδακτορικής διατριβής, κ.λπ) Επιτυχία σε περιεκτική εξέταση από το τρίτο μέχρι και το έκτο εξάμηνο φοίτησης Παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή της πρότασης για διδακτορική διατριβή. Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση. Εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής που αποτελεί σημαντική συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο
Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις διαλέξεις;
Ναι, η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική.

Δίδακτρα

Πόσο κοστίζει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ;
Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση συμβατικών προγραμμάτων Μάστερ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχονται στο ποσό των €5.125.
 
Στα δίδακτρα του μεταπτυχιακού προγράμματος της Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας, προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.
Πόσο κοστίζει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου;
Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ.

Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 για μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
  Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):
 • Στα δίδακτρα του Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.
Πώς γίνεται η πληρωμή διδάκτρων;

Τα δίδακτρα των φοιτητών/τριων (εξαιρουμένων των φοιτητών του προγράμματος ΜΒΑ) πληρώνονται μέσω του διαδικτύου επιλέγοντας την επιλογή Ηλεκτρονικές Πληρωμές (JCC SMART).

Εάν μου προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, πότε καταβάλλω τα δίδακτρα μου;

Άλλες ερωτήσεις

Ποιες ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;
Υπάρχουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης διαθέσιμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εκτός από τις υποτροφίες που προσφέρονται από το Κράτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να χρηματοδοτήσει μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για κάλυψη αναγκών του Τμήματος που φοιτά ή των άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.λπ. Αυτό δεν περιλαμβάνει την επί μέρους προσωπική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα Ευρώ 342 ή 683 για μέγιστη περίοδο δέκα μηνών.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί επίσης υποτροφίες από τα ίδια έσοδα του προς τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες επιπέδου μάστερ και διδακτορικού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει δυνατότητες διαμονής;
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει στέγαση σε έναν περιορισμένο αριθμό μονόκλινων δωματίων στις Φοιτητικές Εστίες, που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη και ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων, εκτός Πανεπιστημιούπολης, από ιδιώτες και το Δήμο Λευκωσίας για σκοπούς στέγασης φοιτητών/τριών ERASMUS και άλλων ξένων φοιτητών/τριών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες, οι φοιτητές/τριες πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης https://www.ucy.ac.cy/housing/el/ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές/τριες μπορούν να ψάξουν για διαμερίσματα εκτός Πανεπιστημιούπολης από μόνοι/ες τους. Γύρω από το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και σε όλη την πόλη της Λευκωσίας, υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα για ενοικίαση.