Γραμματεία Τμήματος
Ελένη Χατζηστυλιανού

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

Χώρος γραφείου: Κλήμεντος 9, Κτήριο Ηλιάδη, 1ος όροφος.

Τηλ.: 00357 22892180

Φαξ: 00357 22895068

Ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]