Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπληρωτής Καθηγητής Παπαπολυβίου Πέτρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Παπασάββας Γιώργος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νικολάου-Κονναρή Άγγελ

Τμηματική Επιτροπή Προγράμματος Εράσμους
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κουκά Ουρανία
Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης  Κοντογεώργης

Τμηματική Επιτροπή για την εισδοχή φοιτητών μέσω της διαδικασίας εσωτερικών/εξωτερικών μετεγγραφών και δεύτερου πτυχίου
Αναπληρωτής Καθηγητής Παπαπολυβίου Πέτρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Παπασάββας Γιώργος

Επιτροπή Oργάνωσης Ωρολογίου Προγράμματος
Επίκουρος Καθηγητής Κοντογεώργης Δημήτρης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κουκά Ουρανία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δεμέστιχα Στέλλα

Επιτροπή Προώθησης και Προβολής 
Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Βιώνης
Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Καζαμίας