Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναπληρωτής Καθηγητής Παπαπολυβίου Πέτρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Παπασάββας Γιώργος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νικολάου-Κονναρή Άγγελ

Τμηματική Επιτροπή Προγράμματος Εράσμους
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κουκά Ουρανία
Λέκτορας Κοντογεώργης Δημήτρης

Τμηματική Επιτροπή για την εισδοχή φοιτητών μέσω της διαδικασίας εσωτερικών/εξωτερικών μετεγγραφών και δεύτερου πτυχίου
Αναπληρωτής Καθηγητής Παπαπολυβίου Πέτρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Παπασάββας Γιώργος

Επιτροπή Oργάνωσης Ωρολογίου Προγράμματος
Λέκτορας Κοντογεώργης Δημήτρης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κουκά Ουρανία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δεμέστιχα Στέλλα