Πρόεδρος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Μαρία Παρανή

 

Αντιπρόεδρος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στέλλα Δεμέστιχα

 
Μέλη

Chris Schabel (άδεια άνευ απολαβών )

 

Εκπρόσωποι φοιτητών
Μιχάλης Γεωργίου
Άντρια Μηνά
Ελένη Σιαμπτάνη
Σιμόνη Συμεού
Χριστοδούλου Χρυστάλλα