Ανακοίνωση υποτροφιών για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στη Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου (Field Archaeology on Land and Under the Sea) και Μεσογειακή Αρχαιολογία από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα.