Αναπληρωτής Καθηγητής
Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ενάλια Αρχαιολογία
Καθηγήτρια
Προϊστορική και Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Καθηγητής
Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία
Λέκτορας
Νεοελληνική Ιστορία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αρχαιολογία του Προϊστορικού Αιγαίου
Επίκουρη Καθηγήτρια
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Καθηγητής
Αρχαία Ιστορία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ιστορία του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιστορίας της Δυτικής Τέχνης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σύγχρονης Ελληνική και Κυπριακή Ιστορία
Αναπληρωτής Καθηγητής
Κλασική Αρχαιολογία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης
Καθηγητής
Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Καθηγητής
Μεσαιωνικής Ιστορίας
Επίκουρος Καθηγητής
Βυζαντινή Ιστορία

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ιστορίας

Μαρία Παναγιώτου mpanay01@ucy.ac.cy
Nuria Scapin scapin.nuria@ucy.ac.cy

Αρχαιολογίας

 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ιστορίας

Μαριάννα Χριστοπούλου christopoulou.marianna@ucy.ac.cy

Αρχαιολογίας

 

ΑΜΙΣΘΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Simon Phillips phillips.simon@ucy.ac.cy

Αρχαιολογίας

 

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Καθηγητής Κλασικής – Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας
Καθηγητής Κλασικής – Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας
Καθηγήτρια Λαϊκής Τέχνης και Αρχιτεκτονικής