ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Η Επιτροπή Συντονισμού αποτελείται από τους Διευθυντές Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Μέσης Τεχνικής εκπαίδευσης και το Διευθυντή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, ως εκπροσώπους του Υπουργείου, δύο εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Κύπρου, έναν εκπρόσωπο της Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου και έναν εκπρόσωπο της Οργάνωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου.
 
Πρόεδρος της Επιτροπής Συντονισμού είναι ένας από τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Κύπρου, που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος συγκαλεί τις συνεδριάσεις, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή όποτε το ζητήσουν τρία άλλα μέλη.
 
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Συντονισμού είναι:
  • Η γενική παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος.
  • Η υποβολή εισηγήσεων προς το Υπουργείο και προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για θέματα δομής, περιεχομένου και λειτουργίας του Προγράμματος.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η Επιτροπή Συντονισμού απαρτίζεται από τα πιο κάτω άτομα:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου ΚύπρουΖαχαρίας Ζαχαρία , Τμήμα ΕΠΑ (Πρόεδρος Επιτροπής)
Εκπρόσωπος Διευθυντή Μέσης Γενικής ΕκπαίδευσηςΑνδρέα Φιλίππου
Πρώτος Λειτουργός Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Εκπρόσωπος Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΚωνσταντίνος Γεωργίου
Πρώτος Λειουργός Μέσης Τεχνικής
Εκπαίδευσης
Προϊστάμενη Τομέας Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΚύπρουΠρώτος Λειουργός Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
Εκπρόσωπος ΟΕΛΜΕΚΚώστας Χατζησάββα
Εκπρόσωπος ΟΛΤΕΚΠαναγιώτης Λυσάνδρου
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
 
Η Επιτροπή Σχολικής Εμπειρίας αποτελείται από τέσσερις λειτουργούς του Υπουργείου, που ορίζονται από την αρμόδια αρχή και έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχουν ως παρατηρητές ένας εκπρόσωπος της Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου και ένας εκπρόσωπος της Οργάνωσης Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου.
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σχολικής Εμπειρίας είναι ένας από τους εκπροσώπους του Υπουργείου, που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, ο οποίος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή όποτε το ζητήσουν δύο άλλα μέλη.
 
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Σχολικής Εμπειρίας είναι:
  • Ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων ενεργειών για υλοποίηση του προγράμματος της πρακτικής εξάσκησης στασχολεία και της απόκτησης σχολικής εμπειρίας και
  • Η τελική έγκριση των Συντονιστών και των Μεντόρων σε κάθε σχολείο, με βάση τις εισηγήσεις των Διευθυντών των εμπλεκόμενων σχολείων.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η Επιτροπή Σχολικής Εμπειρίας απαρτίζεται από τα πιο κάτω άτομα:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Πρώτος Λειτουργός Μέσης ΕκπαίδευσηςΑνδρέας Φιλίππου
Εκπρόσωπος Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΚωνσταντίνος Γεωργίου
Εκπρόσωπος Παιδαγωγικού ΙνστιτούτουΠαυλίνα Χατζηθεοδούλου
Εκπρόσωποι Πανεπιστημίου ΚύπρουΖαχαρίας Ζαχαρία
Εκπρόσωπος ΟΕΛΜΕΚΚώστας Χατζησάββας
Εκπρόσωπος ΟΛΤΕΚΠαναγιώτης Λυσάνδρου