Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας που αφορά τη διεξαγωγή της σχολικής εμπειρίας 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20-10-23

Καθήκοντα σχολικής εμπειρίας 

  1. εκπαιδευτικοί με αναγνωρισμένη προυπηρεσία τουλάχιστον ένα χρόνο : κατανομή ωρών για υποψηφίους με αναγνωρισμένη προυπηρεσία τουλάχιστον 12 μήνες
  2. εκπαιδευτικοί με αναγνωρισμένη προυπηρεσία κάτω από ένα χρόνο/ ή χωρίς προυπηρεσία: https://www.ucy.ac.cy/paidagogiki/wp-content/uploads/sites/245/2023/10/κατανομή-ωρών-για-εκπαιδευομένους-με-προυπηρεσία-λιγότερη-από-έναν-χρόνο-.docx

Κριτήρια Αξιολόγησης της Σχολικής Εμπειρίας 

Κριτήρια Αξιολόγησης 23-24_

Έντυπα 

σημείωση : για τη συμπλήρωση του εντύπου 7 από τον/τη βοηθό διευθυντή/τρια Α/ ή βοηθό διευθυντή/διευθύντρια υπεύθυνο/υπεύθυνη της σχολικής εμπειρίας που έχει οριστεί ως υπεύθυνος/ υπεύθυνη για τη σχολική εμπειρία θα πρέπει τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της σχολικής εμπειρίας και πριν την υποβολή του εντύπου να παρακολουθήσει μάθημα του/ της υποψηφίου, ώστε να είναι σε θέση να συμπληρώσει και να υπογράψει το έντυπο.

σημείωση:  στο πλαίσιο της αξιολογήσης της σχολικής εμπειρίας οι επόπτες/επόπτριες της σχολικής εμπειρίας της κάθε ειδικότητας παρακολουθούν τουλάχιστον τρείς αυτόνομες διδασκαλίες των υποψηφιών κατόπιν συνεννόησης μαζί τους

Η σχολική εμπειρία για όλους του υποψηφίους πραγματοποιείται σε δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι δεν δίνεται σε κανένα εκπαιδευόμενο η δυνατότητα να διεκπεραιώσει τη Σχολική Εμπειρία σε Εσπερινό σχολείο, Ιδιωτικό σχολείο ή Δημοτικό Σχολείο ή σε ΜΙΙΕΚ.