Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου είναι οι: