Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φρύνη Κακογιάννη Ντοά (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 26 Μαΐου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2025)
Προσωρινός Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου (Παρατηρητής – χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 16 Ιουνίου 2024)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Νίκος Βαφέας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Κυπριανού (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024)
Φιλοσοφική Σχολή: Καθηγήτρια Μαριλένα Καρυολαίμου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Χαρά Χαραλάμπους
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Ιωάννα Χρυσοβιτσιώτη
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: Μενέλαος Μενελάου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Χαρίκλεια Εφέ, Γενικός Γραφέας ΥΣΦΜ ( 22894457,  chariefe@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού  (Οικονομικά Θέματα) (Θέματα Προσωπικού)
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών: Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας – Αντιπρόεδρος
Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής  Επαμεινώνδας Λεοντίδης
Προσωρινός Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου (Παρατηρητής – χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Αντώνης Έλληνας
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής: Καθηγητής Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής: Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου
Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών: Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας
Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών: Μενέλαος Μενελάου (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών: Ανδρούλλα Θεοφάνους (Γραμματέας για Οικονομικά Θέματα)
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού: Γλαύκος Χρίστου (Γραμματέας για Θέματα Προσωπικού)

Διοικητική Υποστήριξη για Οικονομικά Θέματα:
Ιωάννα Χριστοδούλου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΟΥ ( 22894114, christodoulou.ioanna@ucy.ac.cy)
Κούλα Κακουλλή, Λογιστική Λειτουργός ΟΥ ( 22894083, kakoulli.koula@ucy.ac.cy)
Φρύνη Κωνσταντίνου, Γενικός Γραφέας ΟΥ ( 22894171, constantinou.frini@ucy.ac.cy)

Διοικητική Υποστήριξη για Θέματα Προσωπικού:
Έλενα Τακούσιη-Διομήδους, Γραμματειακός Λειτουργός ΥΑΔ ( 22892233,  elenat@ucy.ac.cy)

Συμβουλευτικές Επιτροπές Συγκλήτου 

Επιτροπή Έρευνας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Καθηγητής Φοίβος Παναγιωτίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου του 2025)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Άγγελος Ευσταθίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2024)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Φάντης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου του 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Άντρος Κούρτελλος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2024)
Πολυτεχνική Σχολή: Καθηγητής Μιχάλης Πέτρου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2024)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αφροδίτη Αθανασοπούλου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2025)
Ιατρική Σχολή: Καθηγητής Σταύρος Γκράβας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2025)
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας: Μάριος Δημητριάδης (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Μαρία Θεοδοσίου, Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’ ΥΥΕΚ ( 22894087,  theodosiou.maria@ucy.ac.cy)
Συμούλα Χριστοδούλου, Γενικός Γραφέας ΥΥΕΚ ( 22894286,  christodoulou.simoula@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Οργάνωσης και Κτηριακής Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Επίκουρη Καθηγήτρια Βάσω Γιαννακοπούλου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2025)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Λέκτορας Σωτήρης Χριστοδούλου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2024)
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Nικόλαος Διέτης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2025)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Επίκουρος Καθηγητής Πάνος Ζάνος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Θεοδοσίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Λουκάς Λουκά (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2024)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Καζαμίας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2024)
Eκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Βασίλης Ευθυμίου
Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών: Βάσος Ολύμπιος (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Σπυρούλλα Σοφοκλέους, Ανώτερος Τεχνικός ΤΥ ( 22894212, sofocleous.spyroulla@ucy.ac.cy)
Φρύνη Σπύρου, Γενικός Γραφέας ΤΥ ( 22894346,  spyrou.fryne@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Ahmet Yikik (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νέλια Χαραλάμπους (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2025)
Ιατρική Σχολή: Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2024)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καρεκλά (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Λουκίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2025)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στέλλα Δεμέστιχα (Η θητεία της λήγει στις 31 Μαΐου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Αφροδίτη Πηγιώτη
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης: Έλενα Διομήδη-Παρπούνα (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Μαριάννα Εμμανουήλ, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΒΙΒ ( 22894449, emmanouel.marianna@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Κωνσταντίνος Κρίτσης (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Επίκουρος Καθηγητής Βάσος Βασιλείου (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2025)
Ιατρική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Νικολόπουλος (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 29 Ιουνίου 2024)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιάσονας Λαμπριανού (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2024)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Αναπληρωτής Καθηγητής Πάνος Μαρκόπουλος (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 02 Ιουλίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μιχαήλ (Η θητεία της ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2024)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Παπαδάκη (Η θητεία της λήγει στις 15 Μαρτίου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Αντρέας Τζιαμαλής
Αναπληρωτής Προϊσταμενος Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής: Χρίστος Χαραλάμπους (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Αγγελική Τζιόγκουρου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΠΥ ( 22893551), tziongourou.angeliki@ucy.ac.cy)
Έλενα Παπαπερικλέους, Γενικός Γραφέας ΥΠΥ ( 22892171, papapericleous.elena@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Πρύτανης: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης – Πρόεδρος
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού
Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής  Επαμεινώνδας Λεοντίδης
Προσωρινός Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Αντώνης Έλληνας
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής: Καθηγητής Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής: Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου
Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών: Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας
Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών: Μενέλαος Μενελάου (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης: Αγαθοκλής Στυλιανού (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Βασίλης Παναγιώτου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΑΠ ( 22894364,  panayiotou.vassilis@ucy.ac.cy)
Ίριδα Χρυσάφη, Γενικός Γραφέας ΥΑΠ ( 22892058, chrisafi.irida@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Καθηγητής Φοίβος Παναγιωτίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει την 1η Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Προμπονάς (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 1 Ιουλίου 2025)
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Μπαργιώτας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Μαΐου 2024)
Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Νικήτας Χατζήμιχαηλ (Η θητεία του είναι διετής και λήγει την 1 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χασαμπουλλή (Η θητεία της λήγει στις 8 Ιούλιου 2024)
Πολυτεχνική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Ευτύχιος Χριστοφόρου  (Η θητεία του είναι διετής και λήγει την 1 Σεπτεμβρίου 2025)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Τζούνακας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει την 1 Ιούλιου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Κυριάκος Παρασκευαΐδης
Εκπρόσωπος Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Κυπριανού (ΜΜΚ) (Η θητεία του λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024)
Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων: Έλενα Αυγουστίδου – Κυριάκου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Έμμα Ζένιου, Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’ ΥΔΣχ ( 22894281, zeniou.emma@ucy.ac.cy)
Χριστίνα Λάμπρου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΔΣχ ( 22894031, lambrouc@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής
Πρύτανης: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Κωσταντίνος Κρίτσης  (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024)
Ιατρική Σχολή: Αννέζα Γιάλλουρου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 10 Ιουνίου 2025)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Λέκτορας Κωνσταντίνος Τσίνας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 10 Ιουνίου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Επίκουρος Καθηγητής Άγγελος Γεωργίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 10 Ιουνίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Λουκάς Δημητρίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 10 Ιουνίου 2025)
Φιλοσοφική Σχολή: Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Σαμουήλ (Η θητεία της λήγει στις 11 Ιουνίου 2024)
Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου (ex-officio): Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Θεοδωράκης
Επικεφαλής Γραφείου Εκδόσεων: Γιάννης Ιωάννου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Κορίνα Κοιλιάρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΤΠΠ ( 22894314, kiliari.corinna@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Οικολογικό Πανεπιστήμιο (Green University)
Πρύτανης: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης – Πρόεδρος
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Αντιπρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Σπύρος Αρμοστής (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Σπύρος Σφενδουράκης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος – Μαρίνος Παρπέρης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κορφιάτης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Γιώργος Κασίνης (Η θητεία του λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Λέκτορας Δημήτρης Σταγώνας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στυλιανή Δεμέστιχα (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Αντώνης Μιχαήλ
Εκπρόσωπος Τεχνικών Υπηρεσιών: κ. Κωσταντίνος Χαραλάμπους, Μηχανικός Μηχανολογίας
Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: κ. Μάρθα Ιωάννου, Λειτουργός ΠΚ
Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου – Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού: Άκης Σωφρονίου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Άντρη Γιάγκου, Λειτουργός  Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, ΥΑΔ ( 22894134, yiangou.andri@ucy.ac.cy)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 7  Σεπτεμβρίου 2023. Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στη Συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 22/2021 (08 Σεπτεμβρίου 2023). 

Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών 
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Αντιπρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Τμήμα Αγγλικών Σπουδών): Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στέλλα Αχιλλέως (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (Τμήμα Πληροφορικής): Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής (Τμήμα Νομικής): Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2025)
Λειτουργός Νομικών Θεμάτων ΠΚ (Παρατηρητής) [Απόφαση Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 27/2019, 4 Δεκεμβρίου 2019]
Λειτουργός Πανεπιστημίου, Συντονιστής Γραφείου Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Σωτήρης Παναρέτου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Σωτήρης Παναρέτου, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Γραφείο ΑΔΣΟΔ ( 22895204, vrectorf@ucy.ac.cy και  panaretou.sotiris@ucy.ac.cy)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 03/09/2023. Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στις Συνεδρίες της Συγκλήτου αρ. 21/2019 (4 Σεπτεμβρίου 2019), αρ. 27/2019 , 4 Δεκεμβρίου και αρ. 22/2021 (08 Σεπτεμβρίου 2021).

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Σβιατλάνα Κάρπαβα (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλίου  (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2024) – Αντιπρόεδρος
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλας Διέτης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2025)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Λέκτορας Παναγιώτης Αντωνίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Ηρακλής Βλαδιμήρου  (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστής (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2024)
Φιλοσοφική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Βραχίμης (Η θητεία του λήγει στις 3 Μαρτίου 2024)
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Μαρτζούκος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2025)
Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Καζαμίας (Τμήμα ΙΣΑ) (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2025)
Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας: Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους (Τμήμα ΕΠΑ)(Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Άντρη Γιάγκου (μεταπτυχιακή φοιτήτρια)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Ελευθέριος Σπύρου (προπτυχιακός φοιτητής)
Γραμματέας Επιτροπής: Δήμητρα Δημήτρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’ (Συντονίστρια Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας) (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Διοικητική Υποστήριξη:
Δήμητρα Δημήτρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’ ΑΑΥ ( 22894002, demetri.demetra@ucy.ac.cy)
Χριστίνα Ευσταθίου Παπαμιλτιάδους, Γενικός Γραφέας ΑΑΥ ( 22894175, efstathiou.christina@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Καινοτομίας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος
Καθηγητής Θεοφάνης Μαμουνέας, Τμήμα ΟΙΚ (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2024)
Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μαρκόπουλος, Τμήμα ΔΕΔ (Η θητεία του είναι τριετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2025)
Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου, Τμήμα ΨΥΧ (Η θητεία της είναι τριετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2025)
Καθηγητής Θωμάς Παπαδόπουλος, Τμήμα ΝΟΜ (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2024)
Λέκτορας Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης, Τμήμα ΝΟΜ (Η θητεία του είναι τριετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2025) – Αντιπρόεδρος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νάτια Χαραλάμπους, Τμήμα ΑΡΧ (Η θητεία της είναι τριετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2025)
Καθηγητής Συμεών Χριστοδούλου, Τμήμα ΠΜΜΠ (Η θητεία του ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2024)
Λέκτορας Σωτήριος Χριστοδούλου, Τμήμα ΧΗΜ (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2024)
Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης Καινοτομίας ΥΥΕΚ, Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου: Αναστασία Κωνσταντίνου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Μύρια Ευαγγέλου-Τάνου, Γενικός Γραφέας YYEK ( 22893880, tanou.myria@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Ισότητας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Καθηγήτρια Fabienne Baider
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευαγγελία Σαμίου
Ιατρική Σχολή: Επίκουρη Καθηγήτρια Αννέζα Γιάλλουρου
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μιράντα Χρίστου
Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μιχαήλ
Φιλοσοφική Σχολή: Καθηγήτρια Μαριλένα Καρυολαίμου
Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: κ. Στέφανος Σταυρίδης
Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Δυναμικού: κ. Χριστιάνα Καρκώτη
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Θεοδώρα Ψύλλου
Γραμματέας: Μαρίνα Σωτηριάδου Πετρίδου, Επικεφαλής Γραφείου Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης

Διοικητική Υποστήριξη:
Αθηνά Πασχαλίδου, Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου ( 22894451, paschalidou.athina@ucy.ac.cy)

Άλλες Επιτροπές της Συγκλήτου

Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού προσωπικού

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού,Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών – Πρόεδρος
Καθηγητής Μιχάλης Πέτρου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή
Καθηγήτρια May Chehab, Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Καθηγήτρια Μαρία Ιακώβου, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή (αναπληρωματικό μέλος)
Γραμματέας: Λειτουργός Πανεπιστημίου Κύπρου για Νομικά Θέματα

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου είναι τριετής (3 Δεκεμβρίου 2021 – 2 Δεκεμβρίου 2024).

Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στις Συνεδρίες της Συγκλήτου αρ. 22/2021, 08 Σεπτεμβρίου 2021 και αρ. 17/2022, 06 Ιουλίου 2022.

Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Νίκος Μούδουρος
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Θεοδωράκης
Ιατρική Σχολή: Λέκτορας Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Λέκτορας Κωνσταντίνος Τσίνας
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών: Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου (Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Σχολής)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κασπαρής
Πολυτεχνική Σχολή: Επίκουρη Καθηγήτρια Μαργαρίτα Χλη
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωργία Αγγουράκη
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ. (Προπτυχιακή Φοιτήτρια): Θεοδοσία Κρασέ
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ. (Προπτυχιακή Φοιτήτρια): Ελένη Σιαμπτάνη
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ. (Μεταπτυχιακός Φοιτητής): Γιάννης Παφίτης
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: Μενέλαος Μενελάου (Γραμματέας) (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Διοικητική Υποστήριξη:
Ανδρούλα Τουλούπη, Γενικός Γραφέας ΥΣΦΜ ( 22894023,  touloupi.a@ucy.ac.cy)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών ισχύει από τις 15 Ιουνίου 2023 μέχρι τις 14 Ιουνίου 2025.

Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στη Συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 14/2023, 14 Ιουνίου 2023.

Άλλες Επιτροπές

Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας

Διοικητική Υποστήριξη:
Άρτεμις Χαραλάμπους, Γενικός Γραφέας ΥΣΦΜ ( 22894047,   charalambous.a.artemis@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Διαχείρισης Συλλογής Έργων Τέχνης

Διοικητική Υποστήριξη
Χριστίνα Μαρίνα Ζαχαριάδου Σιερεπεκλή, Υπεύθυνη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΤΥ ( 22894208, zachariadou-sierepekli.christina-marina@ucy.ac.cy)
Στυλιάνα Ηλία, Γενικός Γραφέας TY ( 22894200, styliana@ucy.ac.cy)