Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φρύνη Κακογιάννη Ντοά (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 26 Μαΐου 2026)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2025)
Προσωρινός Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου (Παρατηρητής – χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 16 Ιουνίου 2024)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Νίκος Βαφέας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026)
Φιλοσοφική Σχολή: Καθηγήτρια Μαριλένα Καρυολαίμου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Χαρά Χαραλάμπους
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Ιωάννα Χρυσοβιτσιώτη
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: Μενέλαος Μενελάου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Χαρίκλεια Εφέ, Γενικός Γραφέας ΥΣΦΜ ( 22894457,  [email protected])

Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού  (Οικονομικά Θέματα) (Θέματα Προσωπικού)
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής  Επαμεινώνδας Λεοντίδης – Αντιπρόεδρος
Προσωρινός Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου (Παρατηρητής – χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Αντώνης Έλληνας
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής: Καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής: Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου
Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών: Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου
Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών: Μενέλαος Μενελάου (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών: Ανδρούλλα Θεοφάνους (Γραμματέας για Οικονομικά Θέματα)
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού: Γλαύκος Χρίστου (Γραμματέας για Θέματα Προσωπικού)

Διοικητική Υποστήριξη για Οικονομικά Θέματα:
Ιωάννα Χριστοδούλου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΟΥ ( 22894114, [email protected])
Κούλα Κακουλλή, Λογιστική Λειτουργός ΟΥ ( 22894083, [email protected])
Φρύνη Κωνσταντίνου, Γενικός Γραφέας ΟΥ ( 22894171, [email protected])

Διοικητική Υποστήριξη για Θέματα Προσωπικού:
Έλενα Τακούσιη-Διομήδους, Γραμματειακός Λειτουργός ΥΑΔ ( 22892233,  [email protected])

Συμβουλευτικές Επιτροπές Συγκλήτου 

Επιτροπή Έρευνας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Καθηγητής Φοίβος Παναγιωτίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου του 2025)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Άγγελος Ευσταθίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2024)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Φάντης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου του 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Άντρος Κούρτελλος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2024)
Πολυτεχνική Σχολή: Καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστή (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2026)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αφροδίτη Αθανασοπούλου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2025)
Ιατρική Σχολή: Καθηγητής Σταύρος Γκράβας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2025)
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας: Μάριος Δημητριάδης (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Συμούλα Χριστοδούλου, Γενικός Γραφέας ΥΥΕΚ ( 22894286,  [email protected])

Επιτροπή Οργάνωσης και Κτηριακής Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Επίκουρη Καθηγήτρια Βάσω Γιαννακοπούλου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2025)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Λέκτορας Σωτήρης Χριστοδούλου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2024)
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Nικόλαος Διέτης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2025)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Επίκουρος Καθηγητής Πάνος Ζάνος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Θεοδοσίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Λουκάς Λουκά (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2024)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Καζαμίας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2024)
Eκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Ελευθέριος Σπύρου
Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών: Βάσος Ολύμπιος (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Σπυρούλλα Σοφοκλέους, Ανώτερος Τεχνικός ΤΥ ( 22894212, [email protected])
Φρύνη Σπύρου, Γενικός Γραφέας ΤΥ ( 22894346,  [email protected])

Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Ahmet Yikik (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νέλια Χαραλάμπους (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2025)
Ιατρική Σχολή: Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2024)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καρεκλά (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Λουκίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2025)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στέλλα Δεμέστιχα (Η θητεία της λήγει στις 31 Μαΐου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Αφροδίτη Πηγιώτη
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης: Έλενα Διομήδη-Παρπούνα (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Μαριάννα Εμμανουήλ, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΒΙΒ ( 22894449, [email protected])

Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Δώρα Λοϊζίδου (Η θητεία της είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2026)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Επίκουρος Καθηγητής Βάσος Βασιλείου (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2025)
Ιατρική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Νικολόπουλος (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 29 Ιουνίου 2026)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2026)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Αναπληρωτής Καθηγητής Πάνος Μαρκόπουλος (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 02 Ιουλίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μιχαήλ (Η θητεία της είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2026)
Φιλοσοφική Σχολή: Επίκουρη Καθηγήτρια Margot Neger (Η θητεία της είναι διετής και ισχύει μέχρι τις στις 15 Μαΐου 2026)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Χρίστος Χριστόπουλος
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής: Χρίστος Χαραλάμπους (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Αγγελική Τζιόγκουρου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΠΥ ( 22893551), [email protected])
Έλενα Παπαπερικλέους, Γενικός Γραφέας ΥΠΥ ( 22892171, [email protected])

Επιτροπή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Πρύτανης: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης – Πρόεδρος
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού
Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής  Επαμεινώνδας Λεοντίδης
Προσωρινός Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Αντώνης Έλληνας
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής: Καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής: Αναπληρωτής Καθηγητής Πέτρος Παπαπολυβίου
Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών: Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου
Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών: Μενέλαος Μενελάου (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών: Ανδρούλλα Θεοφάνους (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Βασίλης Παναγιώτου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΑΠ ( 22894364,  [email protected])
Ίριδα Χρυσάφη, Γενικός Γραφέας ΥΑΠ ( 22892058, [email protected])

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Καθηγητής Φοίβος Παναγιωτίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει την 1η Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Προμπονάς (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 1 Ιουλίου 2025)
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Μπαργιώτας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 8 Μαΐου 2026)
Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Νικήτας Χατζήμιχαηλ (Η θητεία του είναι διετής και λήγει την 1 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χασαμπουλλή (Η θητεία της λήγει στις 8 Ιούλιου 2024)
Πολυτεχνική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Ευτύχιος Χριστοφόρου  (Η θητεία του είναι διετής και λήγει την 1 Σεπτεμβρίου 2025)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Τζούνακας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει την 1 Ιούλιου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Κυριάκος Παρασκευαΐδης
Εκπρόσωπος Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Κυπριανού (ΜΜΚ) (Η θητεία του λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024)
Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων: Έλενα Αυγουστίδου – Κυριάκου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Έμμα Ζένιου, Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’ ΥΔΣχ ( 22894281, [email protected])
Χριστίνα Λάμπρου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΔΣχ ( 22894031, [email protected])

Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής
Πρύτανης: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Κωσταντίνος Κρίτσης  (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024)
Ιατρική Σχολή: Αννέζα Γιάλλουρου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 10 Ιουνίου 2025)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Επίκουρη Καθηγήτρια Αλίνα Τρυφωνίδου (Η θητεία της λήγει στις 10 Ιουνίου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Επίκουρος Καθηγητής Άγγελος Γεωργίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 10 Ιουνίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Λουκάς Δημητρίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 10 Ιουνίου 2025)
Φιλοσοφική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Κοντογεώργης (Η θητεία του λήγει στις 11 Ιουνίου 2024)
Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου (ex-officio): Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Θεοδωράκης
Επικεφαλής Γραφείου Εκδόσεων: Γιάννης Ιωάννου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Κορίνα Κοιλιάρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΤΠΠ ( 22894314, [email protected])

Επιτροπή Οικολογικό Πανεπιστήμιο (Green University)
Πρύτανης: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης – Πρόεδρος
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Αντιπρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Σπύρος Αρμοστής (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Σπύρος Σφενδουράκης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος – Μαρίνος Παρπέρης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Κορφιάτης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Γιώργος Κασίνης (Η θητεία του λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Λέκτορας Δημήτρης Σταγώνας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στυλιανή Δεμέστιχα (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2025)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Αντώνης Μιχαήλ
Εκπρόσωπος Τεχνικών Υπηρεσιών: κ. Κωσταντίνος Χαραλάμπους, Μηχανικός Μηχανολογίας
Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: κ. Μάρθα Ιωάννου, Λειτουργός ΠΚ
Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου – Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού: Άκης Σωφρονίου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Άντρη Γιάγκου, Λειτουργός  Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, ΥΑΔ ( 22894134, [email protected])

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 7  Σεπτεμβρίου 2025. Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στη Συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 19/2023 (06 Σεπτεμβρίου 2023). 

Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών 
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Αντιπρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Τμήμα Αγγλικών Σπουδών): Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στέλλα Αχιλλέως (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (Τμήμα Πληροφορικής): Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2025)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής (Τμήμα Νομικής): Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2025)
Λειτουργός Νομικών Θεμάτων ΠΚ (Παρατηρητής) [Απόφαση Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 27/2019, 4 Δεκεμβρίου 2019]
Λειτουργός Πανεπιστημίου, Συντονιστής Γραφείου Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Σωτήρης Παναρέτου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Σωτήρης Παναρέτου, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Γραφείο ΑΔΣΟΔ ( 22895204, [email protected] και  [email protected])

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 03/09/2025. Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στη Συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 14/2023 (14 Ιουνίου 2023).

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Σβιατλάνα Κάρπαβα (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2026)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλίου  (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2026) – Αντιπρόεδρος
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλας Διέτης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2025)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Λέκτορας Παναγιώτης Αντωνίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2025)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Ηρακλής Βλαδιμήρου  (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2025)
Πολυτεχνική Σχολή: Καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστής (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2026)
Φιλοσοφική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Κοντογεώργης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2025)
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Μαρτζούκος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2025)
Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας: Λέκτορας Δώρα Λοϊζίδου (Τμήμα ΓΕΣ) (Η θητεία της λήγει στις 3 Μαρτίου 2025)
Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας: Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους (Τμήμα ΕΠΑ) (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2026)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Άντρη Γιάγκου (μεταπτυχιακή φοιτήτρια)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: ‘Αννα Μούσκου (προπτυχιακή φοιτήτρια)
Γραμματέας Επιτροπής: Δήμητρα Δημήτρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’ (Συντονίστρια Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας) (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Διοικητική Υποστήριξη:
Δήμητρα Δημήτρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’ ΑΑΥ ( 22894002, [email protected])
Χριστίνα Ευσταθίου Παπαμιλτιάδους, Γενικός Γραφέας ΑΑΥ ( 22894175, [email protected])

Επιτροπή Καινοτομίας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος
Λέκτορας Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης, Τμήμα Νομικής (Η θητεία του είναι τριετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2025) – Αντιπρόεδρος
Καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου, Τμήμα Ψυχολογίας (Η θητεία της είναι τριετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2025)
Καθηγητής Θεοφάνης Μαμουνέας, Τμήμα Οικονομικών (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι 17 Ιανουαρίου 2026)
Καθηγητής Συμεών Χριστοδούλου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Η θητεία του ισχύει μέχρι 17 Ιανουαρίου 2026)
Καθηγήτρια Θεοδώρα Κρασιά – Χριστοφόρου, Τμήμα Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Η θητεία της είναι διετής και ισχύει μέχρι 17 Ιανουαρίου 2026)
Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Μαρκόπουλος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης (Η θητεία του είναι τριετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2025)
Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Παπαδόπουλος, Τμήμα Νομικής (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι 17 Ιανουαρίου 2026)
Λέκτορας Σωτήριος Χριστοδούλου, Τμήμα Χημείας (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι 17 Ιανουαρίου 2026)
Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης Καινοτομίας ΥΥΕΚ, Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου: Αναστασία Κωνσταντίνου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Παντελίτσα Ετεοκλέους, Λειτουργός YYEK ( 22894275, [email protected])

Επιτροπή Ισότητας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού – Πρόεδρος 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Σβιατλάνα Κάρπαβα (Η θητεία της λήγει στις 21 Μαρτίου 2025)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος (Η θητεία του λήγει στις 21 Μαρτίου 2026)
Ιατρική Σχολή: Επίκουρη Καθηγήτρια Αννέζα Γιάλλουρου (Η θητεία της είναι τριετής και λήγει στις 21 Μαρτίου 2026)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μιράντα Χρίστου (Η θητεία της είναι τριετής και λήγει στις 21 Μαρτίου 2026)
Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου (Η θητεία της είναι τριετής και λήγει στις 21 Μαρτίου 2026)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μιχαήλ (Η θητεία της είναι τριετής λήγει στις 21 Μαρτίου 2026)
Φιλοσοφική Σχολή: Καθηγήτρια Μαριλένα Καρυολαίμου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 21 Μαρτίου 2025)
Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: κ. Στέφανος Σταυρίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 21 Μαρτίου 2026)
Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Δυναμικού: κ. Ιωάννα Γεωργίου (Η θητεία της λήγει στις 21 Μαρτίου 2026)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Κωνσταντίνα Πλαστήρα (Η θητεία της λήγει στις 21 Μαρτίου 2025)
Γραμματέας: Μαρίνα Σωτηριάδου Πετρίδου, Επικεφαλής Γραφείου Πολυμορφίας, Ισότητας και Ενσωμάτωσης

Διοικητική Υποστήριξη:
Ανδριανή Τσίλη, Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου  ( 22894451, [email protected])

Άλλες Επιτροπές της Συγκλήτου

Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού προσωπικού

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού,Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών – Πρόεδρος
Καθηγητής Μιχάλης Πέτρου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή
Καθηγήτρια May Chehab, Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Καθηγήτρια Μαρία Ιακώβου, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή (αναπληρωματικό μέλος)
Γραμματέας: Λειτουργός Πανεπιστημίου Κύπρου για Νομικά Θέματα

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου είναι τριετής (3 Δεκεμβρίου 2021 – 2 Δεκεμβρίου 2024).

Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στις Συνεδρίες της Συγκλήτου αρ. 22/2021, 08 Σεπτεμβρίου 2021 και αρ. 17/2022, 06 Ιουλίου 2022.

Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Νίκος Μούδουρος
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Θεοδωράκης
Ιατρική Σχολή: Λέκτορας Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Επίκουρη Καθηγήτρια Αλίνα Τρυφωνίδου
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νέλια Χαραλάμπους (Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Σχολής)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κασπαρής
Πολυτεχνική Σχολή: Επίκουρη Καθηγήτρια Μαργαρίτα Χλη
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωργία Αγγουράκη, Πρόεδρος
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ. (Προπτυχιακή Φοιτήτρια): Θεοδοσία Κρασέ
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ. (Προπτυχιακή Φοιτήτρια): Ελένη Σιαμπτάνη
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ. (Μεταπτυχιακός Φοιτητής): Σπύρος Μίλλας
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: Μενέλαος Μενελάου (Γραμματέας) (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Διοικητική Υποστήριξη:
Ανδρούλα Τουλούπη, Γενικός Γραφέας ΥΣΦΜ ( 22894023,  [email protected])

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών ισχύει από τις 15 Ιουνίου 2023 μέχρι τις 14 Ιουνίου 2025.

Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στις Συνεδρίες της Συγκλήτου αρ. 21/2023, 04 Οκτωβρίου 2023, αρ. 14/2023, 14 Ιουνίου 2023 και αρ. 03/2024, 07 Φεβρουαρίου 2024.

Άλλες Επιτροπές

Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας

Διοικητική Υποστήριξη:
Άρτεμις Χαραλάμπους, Γενικός Γραφέας ΥΣΦΜ ( 22894047,   [email protected])

Επιτροπή Διαχείρισης Συλλογής Έργων Τέχνης

Διοικητική Υποστήριξη
Χριστίνα Μαρίνα Ζαχαριάδου Σιερεπεκλή, Υπεύθυνη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΤΥ ( 22894208, [email protected])
Στυλιάνα Ηλία, Γενικός Γραφέας TY ( 22894200, [email protected])