Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φρύνη Κακογιάννη Ντοά (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 26 Μαΐου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Σκούρτης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2023)
Αναπληρωτής Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου (Παρατηρητής – χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρία (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 16 Ιουνίου 2024)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Μιλιδώνης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2023)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Κυπριανού (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Μαρίνος Πουργούρης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 25 Οκτωβρίου 2022)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Χρίστος Τσέντας
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Μάριος Χατζηηλίας
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: Μενέλαος Μενελάου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Κάτια Βελούδη, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΣΦΜ (Τηλ. 22894043, Email: veloudi.katia@ucy.ac.cy)
Χαρίκλεια Εφέ, Γενικός Γραφέας ΥΣΦΜ (Τηλ. 22894457, Email: chariefe@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής  Επαμεινώνδας Λεοντίδης
Αναπληρωτής Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου (Παρατηρητής – χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Αντώνης Έλληνας
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής: Καθηγητής Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής: Καθηγητής Martin Hinterberger
Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών: Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας
Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών: Μάριος Δημητριάδης (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Προϊστάμενη Οικονομικών Υπηρεσιών: Ανδρούλλα Θεοφάνους (Γραμματέας για Οικονομικά Θέματα)
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού: Γλαύκος Χρίστου (Γραμματέας για Θέματα Προσωπικού)

Διοικητική Υποστήριξη για Οικονομικά Θέματα:
Ιωάννα Χριστοδούλου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΟΥ (Τηλ. 22894114, Email: christodoulou.ioanna@ucy.ac.cy)
Κούλα Κακουλλή, Λογιστική Λειτουργός ΟΥ (Τηλ. 22894083, Email: kakoulli.koula@ucy.ac.cy)
Φρύνη Κωνσταντίνου, Γενικός Γραφέας ΟΥ (Τηλ. 22894171, Email: constantinou.frini@ucy.ac.cy)

Διοικητική Υποστήριξη για Θέματα Προσωπικού:
Έλενα Τακούσιη-Διομήδους, Γραμματειακός Λειτουργός ΥΑΔ (Τηλ. 22892233, Email: elenat@ucy.ac.cy)

Συμβουλευτικές Επιτροπές Συγκλήτου 

Επιτροπή Έρευνας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Καθηγητής Φοίβος Παναγιωτίδης (Η θητεία του λήγει στις 31 Ιουλίου του 2023)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Άγγελος Ευσταθίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2024)

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Φάντης (Η θητεία του λήγει τον Ιούλιο του 2023)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Άντρος Κούρτελλος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Ιουλίου 2024)
Πολυτεχνική Σχολή: Καθηγητής Μιχάλης Πέτρου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2024)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Βιώνης (Η θητεία του λήγει τον Ιούλιο του 2023)
Ιατρική Σχολή: Καθηγητής Παναγιώτης Γιάλλουρος (Η θητεία του λήγει τον Μάιο του 2023)
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας: Μάριος Δημητριάδης (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Μαρία Θεοδοσίου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΥΕΚ (Τηλ. 22894087, Email: theodosiou.maria@ucy.ac.cy)
Συμούλα Χριστοδούλου, Γενικός Γραφέας ΥΥΕΚ (Τηλ. 22894286, Email: christodoulou.simoula@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Οργάνωσης και Κτηριακής Ανάπτυξης
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Φλώρος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2023)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Λέκτορας Σωτήρης Χριστοδούλου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2024)
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Nικόλαος Διέτης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2023)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Σταύρος Τομπάζος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2023)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Θεοδοσίου (Η θητεία του λήγει στις 30 Ιουνίου 2023)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Λουκάς Λουκά (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2024)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Καζαμίας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 30 Ιουνίου 2024)
Eκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Βασίλης Ευθυμίου
Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών: Βάσος Ολύμπιος (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Σπυρούλλα Σοφοκλέους, Ανώτερος Τεχνικός ΤΥ (Τηλ. 22894212, Email: sofocleous.spyroulla@ucy.ac.cy)
Φρύνη Σπύρου, Γενικός Γραφέας ΤΥ (Τηλ. 22894346, Email: spyrou.fryne@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Ahmet Yikik (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Θεοδωράκης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2023)
Ιατρική Σχολή: Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2024)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους (Η θητεία του λήγει στις 6 Μαΐου 2023)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2023)
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Λουκίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2023)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Υψηλάντη (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 31 Μαΐου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Κωνσταντίνα Ανδρέου
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης: Έλενα Διομήδη-Παρπούνα (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Μαριάννα Εμμανουήλ, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΒΙΒ (Τηλ. 22894449, Email: emmanouel.marianna@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Πληροφορικών Συστημάτων
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Κωνσταντίνος Κρίτσης (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Επίκουρος Καθηγητής Βάσος Βασιλείου (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2023)
Ιατρική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Νικολόπουλος (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 29 Ιουνίου 2024)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιάσονας Λαμπριανού (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2024)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Επίκουρος Καθηγητής Πάνος Μαρκόπουλος (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 2 Ιουλίου 2023)
Πολυτεχνική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Βαβουράκης (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2024)
Φιλοσοφική Σχολή: Επίκουρη Καθηγήτρια Margot Neger (Η θητεία της είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Αντρέας Τζιαμαλής
Αναπληρωτής Προϊσταμενος Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής: Χρίστος Χαραλάμπους (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Αγγελική Τζιόγκουρου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΠΥ (Τηλ. 22893551), Email: tziongourou.angeliki@ucy.ac.cy)
Έλενα Παπαπερικλέους, Γενικός Γραφέας ΥΠΥ (Τηλ. 22892171, Email: papapericleous.elena@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Πρύτανης: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης – Πρόεδρος
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Είρηνη-Άννα Διακίδου
Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Μπαλασόπουλος
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής  Επαμεινώνδας Λεοντίδης
Αναπληρωτής Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής: Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου
Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Αντώνης Έλληνας
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής: Καθηγητής Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους
Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής: Καθηγητής Martin Hinterberger
Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών: Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας
Αναπληρωτής Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών: Mάριος Δημητριάδης (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης: Αγαθοκλής Στυλιανού (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Βασίλης Παναγιώτου, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΥΑΠ (Τηλ. 22894364, Email: panayiotou.vassilis@ucy.ac.cy)
Ειρήνη Παλαίχωρου, Γενικός Γραφέας ΥΑΠ (Τηλ. 22894348, Email: palechorou.irini@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Καθηγητής Φοίβος Παναγιωτίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 8 Μαΐου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Προμπονάς (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 1 Ιουλίου 2023)
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Μπαργιώτας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Μαΐου 2024)
Σχολή Κοινωνικών Επιστήμων και Επιστημών της Αγωγής: Καθηγητής Νικήτας Χατζήμιχαηλ (Η θητεία του είναι διετής και λήγει την 1 Σεπτεμβρίου 2023)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Μάριος Ζαχαριάδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 8 Ιούλιου 2024) – Αντιπρόεδρος  
Πολυτεχνική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Ευτύχιος Χριστοφόρου  (Η θητεία του είναι διετής και λήγει την 1 Σεπτεμβρίου  2023)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Τζούνακας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει την 1 Ιούλιου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Μαρία Γεωργίου
Εκπρόσωπος Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Κυπριανού (ΜΜΚ)(Η θητεία του λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024)
Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων: Έλενα Αυγουστίδου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Στέλλα-Μαρία Βασιλείου, Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’ ΥΔΣχ (Τηλ. 22894299 Email: vassiliou.stellamaria@ucy.ac.cy)
Παναγιώτα Χαραλάμπους Ματσούκα, Γενικός Γραφέας ΥΔΣχ (Τηλ. 22894159, Email:charalambous.panayiota@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής
Πρύτανης: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Κωσταντίνος Κρίτσης  (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024)
Ιατρική Σχολή: Λέκτορας Αναστασία Κωνσταντινίδου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 11 Ιουνίου 2023)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Καρεκλά – Αντιπρόεδρος (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 11 Ιουνίου 2023)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Επίκουρος Καθηγητής Άγγελος Γεωργίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 11 Ιουνίου 2023)
Πολυτεχνική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Λουκάς Δημητρίου (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 11 Ιουνίου 2023)
Φιλοσοφική Σχολή: Λέκτορας Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 11 Ιουνίου 2024)
Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου (ex-officio): Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Θεοδωράκης
Επικεφαλής Γραφείου Εκδόσεων: Γιάννης Ιωάννου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Κορίνα Κοιλιάρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου ΤΠΠ (Τηλ. 22894314, Email: kiliari.corinna@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Οικολογικό Πανεπιστήμιο (Green University)
Πρύτανης: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης – Πρόεδρος
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης – Αντιπρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Σπύρος Αρμοστής (Η θητεία του λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2023)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2023)
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος – Μαρίνος Παρπέρης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2023)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κορφιάτης (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2023)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Γιώργος Κασίνης (Η θητεία του λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2023)
Πολυτεχνική Σχολή: Λέκτορας Δημήτρης Σταγώνας (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2023)
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Παράνη (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 7 Σεπτεμβρίου 2023)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Δήμητρα Κώνσταντου
Εκπρόσωπος Τεχνικών Υπηρεσιών: κ. Κωσταντίνος Χαραλάμπους, Μηχανικός Μηχανολογίας
Εκπρόσωπος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: κ. Μάρθα Ιωάννου, Λειτουργός ΠΚ
Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου – Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού: Άκης Σωφρονίου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Άντρη Γιάγκου, Λειτουργός  Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, ΥΑΔ (Τηλ. 22894134, Email: yiangou.andri@ucy.ac.cy)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 7  Σεπτεμβρίου 2023. Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στη Συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 22/2021 (08 Σεπτεμβρίου 2023). 

Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών 
Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζακης – Πρόεδρος 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου – Αντιπρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (Τμήμα Αγγλικών Σπουδών): Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στέλλα Αχιλλέως (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2023)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (Τμήμα Πληροφορικής): Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2023)
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής (Τμήμα Νομικής): Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κόμπος (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2023)
Λειτουργός Νομικών Θεμάτων ΠΚ (Παρατηρητής) [Απόφαση Συνεδρίας Συγκλήτου αρ. 27/2019, 4 Δεκεμβρίου 2019]
Λειτουργός Πανεπιστημίου, Συντονιστής Γραφείου Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης: Σωτήρης Παναρέτου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Σωτήρης Παναρέτου, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Γραφείο ΑΔΣΟΔ(Τηλ. 22895204, Email: vrectorf@ucy.ac.cy και panaretou.sotiris@ucy.ac.cy)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής και ισχύει μέχρι τις 03/09/2023. Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στις Συνεδρίες της Συγκλήτου αρ. 21/2019 (4 Σεπτεμβρίου 2019), αρ. 27/2019 , 4 Δεκεμβρίου και αρ. 22/2021 (08 Σεπτεμβρίου 2021).

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Σβιατλάνα Κάρπαβα (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2024)
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2024)
Ιατρική Σχολή: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλας Διέτης
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Λέκτορας Παναγιώτης Αντωνίου (Η θητεία του λήγει στις 3 Μαρτίου 2023)
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Καθηγητής Ηρακλής Βλαδιμήρου  (Η θητεία του λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου 2023)
Πολυτεχνική Σχολή: Καθηγητής Χριστόφορος Χατζηκωστής (Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2024)
Φιλοσοφική Σχολή: Επίκουρη Καθηγήτρια Νατάσσα Κωνσταντινίδου (Η θητεία της είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2024)
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Μαρτζούκος (Η θητεία του λήγει στις 3 Μαρτίου 2023)
Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Καζαμίας (Τμήμα ΙΣΑ)
Εμπειρογνώμονας σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας: Αναπληρωτής Καθηγητής Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους (Τμήμα ΕΠΑ)(Η θητεία του είναι διετής και λήγει στις 3 Μαρτίου 2024)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Άντρη Γιάγκου (μεταπτυχιακή φοιτήτρια)
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ.: Ελευθέριος Σπύρου (προπτυχιακός φοιτητής)
Γραμματέας Επιτροπής: Δήμητρα Δημήτρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’ (Συντονίστρια Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας) (Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Διοικητική Υποστήριξη:
Δήμητρα Δημήτρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου Α’ ΑΑΥ (Τηλ. 22894002, Email: demetri.demetra@ucy.ac.cy)
Χριστίνα Ευσταθίου Παπαμιλτιάδους, Γενικός Γραφέας ΑΑΥ (Τηλ. 22894177, Email: efstathiou.christina@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Καινοτομίας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων: Καθηγήτρια Ειρήνη-Διακίδου – Πρόεδρος
Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Κυρμίζη Τμήμα ΒΙΟ – Αντιπρόεδρος (Η θητεία του είναι τριετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2023)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεοδώρα Κρασιά, Τμήμα ΜΜΚ (Η θητεία της είναι τριετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2023)
Καθηγητής Θεοφάνης Μαμουνέας, Τμήμα ΟΙΚ (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2024)
Αναπληρωτής Καθηγητής Πάνος Μαρκόπουλος, Τμήμα ΔΕΔ (Η θητεία του είναι τριετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2023)
Καθηγήτρια Τατιάνα Συνοδινού, Τμήμα ΝΟΜ (Η θητεία της είναι διετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2024)
Λέκτορας Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης, Τμήμα ΝΟΜ (Η θητεία του είναι τριετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2023)
Καθηγητής Συμεών Χριστοδούλου, Τμήμα ΠΜΜΠ (Η θητεία του ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2024)
Λέκτορας Σωτήριος Χριστοδούλου, Τμήμα ΧΗΜ (Η θητεία του είναι διετής και ισχύει μέχρι 14 Ιανουαρίου 2024)
Επικεφαλής Τομέα Διαχείρισης Καινοτομίας ΥΥΕΚ, Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου: Αναστασία Κωνσταντίνου (Γραμματέας)

Διοικητική Υποστήριξη:
Παναγιώτα Αγγελούδη, Γενική Γραφέας ΥΥΕΚ (Τηλ. 22894313, Email: angeloude.panayiota@ucy.ac.cy)
Μαρία Κοράκη, Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου ΥΥΕΚ (Τηλ. 22894322, Email: koraki.maria@ucy.ac.cy)

Άλλες Επιτροπές της Συγκλήτου

 Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου Εκπαιδευτικού προσωπικού

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού,Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών – Πρόεδρος
Καθηγητής Μιχάλης Πέτρου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή
Καθηγήτρια May Chehab, Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Καθηγήτρια Μαρία Ιακώβου, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή (αναπληρωματικό μέλος)
Γραμματέας: Λειτουργός Πανεπιστημίου Κύπρου για Νομικά Θέματα

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου είναι τριετής (3 Δεκεμβρίου 2021 – 2 Δεκεμβρίου 2024).

Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στις Συνεδρίες της Συγκλήτου αρ. 22/2021, 08 Σεπτεμβρίου 2021 και αρ. 17/2022, 06 Ιουλίου 2022.

Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών
Πολυτεχνική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Λουκάς Λουκά – Πρόεδρος
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: Λέκτορας Νίκος Μούδουρος
Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών: Καθηγητής Χαράλαμπος Παναγόπουλος
Ιατρική Σχολή: Λέκτορας Πινελόπη Αναγνωστοπούλου
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής: Λέκτορας Κωνσταντίνος Τσίνας
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών: Καθηγήτρια Παναγιώτα Πύλα
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κασπαρής
Φιλοσοφική Σχολή: Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Καζαμίας
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ. (Προπτυχιακή Φοιτήτρια): Χρυστάλλα Κωνσταντινίδου
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ. (Μεταπτυχιακός Φοιτητής): Γιάννης Παφίτης
Εκπρόσωπος Φ.Ε.ΠΑΝ. (Προπτυχιακή Φοιτήτρια): Ελένη Σιαμπτάνη
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας: Μενέλαος Μενελάου (Γραμματέας) (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Διοικητική Υποστήριξη:
Ανδρούλα Τουλούπη, Γενικός Γραφέας ΥΣΦΜ (Τηλ. 22894023, Email: touloupi.a@ucy.ac.cy)

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Πειθαρχικού Ελέγχου Φοιτητών ισχύει από τις 10 Μαΐου 2021 μέχρι τις 9 Μαΐου 2023.

Τα μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν στις Συνεδρίες της Συγκλήτου αρ. 12/2021, 12 Μαΐου 2021, αρ. 18/2021, 7 Ιουλίου 2021, αρ. 15/2022, 15 Ιουνίου 2022 και αρ.19/2022 , 7 Σεπτεμπρίου 2022.

Άλλες Επιτροπές

Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας

Διοικητική Υποστήριξη:
Άρτεμις Χαραλάμπους, Γενικός Γραφέας ΥΣΦΜ (Τηλ. 22894047, Email: charalambous.a.artemis@ucy.ac.cy)

Επιτροπή Διαχείρισης Συλλογής Έργων Τέχνης

Διοικητική Υποστήριξη
Χριστίνα Μαρίνα Ζαχαριάδου Σιερεπεκλή, Υπεύθυνη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΤΥ (Τηλ. 22894208, Email:zachariadou-sierepekli.christina-marina@ucy.ac.cy)
Στυλιάνα Ηλία, Γενικός Γραφέας TY (Τηλ.22894200, Email:styliana@ucy.ac.cy)