Διεθνές Συνέδριο εις μνήμην του αείμνηστου Γεώργιου Νησιώτη, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Deloitte ανακοινώνει δύο θέσεις πεντάμηνης πρακτικής άσκησης στο Risk Advisory ή στο Advisory Practice
9 Δεκεμβρίου, 2021
Πρόγραμμα Meet the Employers
29 Σεπτεμβρίου, 2022
Η Deloitte ανακοινώνει δύο θέσεις πεντάμηνης πρακτικής άσκησης στο Risk Advisory ή στο Advisory Practice
9 Δεκεμβρίου, 2021
Πρόγραμμα Meet the Employers
29 Σεπτεμβρίου, 2022

«Χρηματοοικονομική διαχείριση στην Κύπρο και ανά τον κόσμο: Τιμώντας τη συνεισφορά του Γεώργιου Νησιώτη στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και την ακαδημαϊκή κοινότητα»

Την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνδιοργάνωσε, μαζί με την Έδρα της Τράπεζας Κύπρου στη Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμή του αείμνηστου συνάδελφου Γιώργου Νησιώτη. Το θέμα της επιστημονικής αυτής συνάντησης ήταν «Χρηματοοικονομική διαχείριση στην Κύπρο και ανά τον κόσμο: Τιμώντας της συνεισφορά του Γεώργιου Νησιώτη στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και την ακαδημαϊκή κοινότητα» (“Financial Management in Cyprus and around the world: Celebrating George Nishiotis’ contributions to the Finance Industry and Academia”).

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης και η Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου. Κατά τους χαιρετισμούς τους, σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, τόσο ο Πρύτανης, όσο και ο Κοσμήτορας και η Πρόεδρος του Τμήματος, μίλησαν για τον εκλιπόντα Καθηγητή Γιώργο Νησιώτη, τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον βαθυστόχαστο και γενναιόδωρο δάσκαλο. Μίλησαν με λόγια που άγγιξαν την καρδιά, όχι μόνο των οικείων του, αλλά και όσων δεν είχαν την τύχη και τιμή να τον γνωρίσουν.

Ο Γιώργος Νησιώτης ήταν ένας καταξιωμένος ερευνητής και είχε σημαντική συμβολή στην καθιέρωση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ως ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κόμβου αριστείας. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρωνόταν, μεταξύ άλλων, στους τομείς της διεθνής χρηματοοικονομικής, της εμπειρικής αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών, της ολοκλήρωσης των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, των αναδυόμενων χρηματοοικονομικών αγορών, και της εταιρικής διακυβέρνησης. Μελέτες του στα θέματα αυτά δημοσιεύτηκαν σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά.

Ο Γιώργος Νησιώτης συνέβαλε ουσιωδώς στη διαμόρφωση της πολιτικής για την προώθηση της χρηματοοικονομικής παιδείας στην Κύπρο. Μιλούσε συχνά για τις αδυναμίες που παρατηρούνταν στην Κύπρο στο θέμα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, όπως το αντιλαμβανόταν, μέσα από τα εισαγωγικά μαθήματα στη χρηματοοικονομική που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνεργαζόταν για χρόνια με φορείς στην Κύπρο σχετικά με την προώθηση επενδυτικών ταμείων, θέμα το οποίο εξέταζε και ερευνητικά από την εποχή της διδακτορικής του διατριβής. Το θέμα των επενδύσεων τόσο για τους ιδιώτες, αλλά και τους θεσμικούς επενδυτές στην Κύπρο, αναδείχτηκε μέσα και από την εκστρατεία για τη χρηματοοικονομική παιδεία. Έκτοτε πολλά έχουν γίνει στο θέμα της χρηματοοικονομικής παιδείας με την εξαιρετικά ουσιαστική συμβολή του.

Η συνεισφορά του Γιώργου Νησιώτη στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της Κύπρου αναδείχθηκε μέσα από δύο συζητήσεις πάνελ σε θέματα για τα οποία ο εκλιπών είχε εργαστεί για πολλά χρόνια: τη χρηματοοικονομική παιδεία και εκπαίδευση και την προώθηση επενδυτικών ευκαιριών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς επενδυτές στην Κύπρο.

Η συζήτηση για τη χρηματοοικονομική παιδεία άνοιξε με τον Δρ. Θεοδόση Καλλένο, απόφοιτο του διδακτορικού προγράμματος Χρηματοοικονομικής του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και λειτου

ργό σήμερα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ο Δρ. Καλλένος μίλησε για την προσπάθεια προώθησης της χρηματοοικονομικής παιδείας που ξεκίνησε το 2020 με την εισαγωγή των μαθημάτων Χρηματοοικονομικής Παιδείας και Προσωπικής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ακολούθησε η κα Στέλλα Ηλιάδου εκ μέρους του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου. Η κα Ηλιάδου είχε ουσιαστική συμβολή στην προώθηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο και συνεργάστηκε στενά με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με αποτέλεσμα την εισαγωγή του μαθήματος Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης 25 βδομάδων στα 2/3 των ιδιωτικών σχολείων της Κύπρου από το Σεπτέμβριο 2022. Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικής Ευημερίας Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου, μίλησε για τις ακαδημαϊκές του έρευνες στο θέμα του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, οι οποίες καταγράφουν επιστημονικά τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στην Κύπρο.

Το δεύτερο θέμα συζήτησης ήταν οι «Διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Κύπρο». Τα στοιχεία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου της Κύπρου καταγράφουν ότι κατά μέσο όρο οι Κύπριοι έχουν χαμηλότερες αποταμιεύσεις από τον μέσο πολίτη της ΕΕ. Επίσης αυτές οι αποταμιεύσεις βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε τραπεζικές καταθέσεις ή ακίνητα εντός Κύπρου, δηλαδή δεν είναι αρκετά διαφοροποιημένες. Με απλά λόγια, τα λίγα αυγά που έχει φυλάξει το κάθε νοικοκυριό στην Κύπρο βρίσκονται σε ένα καλάθι που ονομάζεται Κύπρος. Η κυπριακή κρίση του 2013 μας δίδαξε ότι αν μας πέσει το καλάθι μας, τότε είναι πιθανόν να πάθουν ζημιά οι καταθέσεις, τα ακίνητα αλλά και τα δημόσια οικονομικά μας. Δέκα σχεδόν χρόνια μετά, εξακολουθούμε να αγνοούμε τις επιπτώσεις της κρίσης του 2013 και τα νοικοκυριά μας συνεχίζουν να διατηρούν τις αποταμιεύσεις τους σε παρόμοιες θέσεις.

Οι συγκεκριμένες παρουσιάσεις επιχείρησαν να δώσουν απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα και να προβληματίσουν για αρκετά άλλα, μεταξύ των οποίων:

• Έχουν οι ιδιώτες και οι θεσμικοί επενδυτές και άλλες επιλογές πέραν των καταθέσεων και των ακινήτων;
• Τι αλλαγές έγιναν στο εποπτικό πλαίσιο της Κύπρου από τον καιρό του χρηματιστηρίου και μετά;
• Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των αποταμιεύσεών μας και πως διαφοροποιούμε το επενδυτικό ρίσκο;
• Αν δεν καταλαβαίνουμε τα επενδυτικά προϊόντα, τι επιλογές έχουμε για να ενημερωθούμε και να αναθεωρήσουμε, αν φυσικά είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε επενδυτικό ρίσκο;

Πρώτος ομιλητής του πάνελ ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, ο οποίος ενημέρωσε, μεταξύ άλλων, για τις βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο εποπτικό πλαίσιο στην Κύπρο. Ο κ. Ανδρέας Γιασεμίδης, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου, αναφέρθηκε στις ενέργειες του Συνδέσμου σχετικά με τις επενδυτικές επιλ

ογές στην Κύπρο. Τις συζητήσεις έκλεισε ο κ. Ζήνωνας Παπαφιλίππου, μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Advocacy του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου, ο οποίος παρουσίασε το συμβουλευτικό πλαίσιο στην Κύπρο που αφορά στις επενδυτικές επιλογές για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Οι συζητήσεις πάνελ ολοκληρώθηκαν με τους ομιλητές να απαντούν σε ερωτήσεις και σχόλια του κοινού.

Κατά το δεύτερο σκέλος της ημερίδας, οι παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν σε θέματα διεθνούς ερευνητικού ενδιαφέροντος που είναι σχετικά με τα ενδιαφέροντα του Γιώργου Νησιώτη. Η συνεισφορά του Γιώργου Νησιώτη, μέσω των δημοσιεύσεών του, στη διεθνή αναγνώριση του Τμήματος, της Σχολής αλλά και του Πανεπιστημίου Κύπρου γενικότερα, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Οι παρουσιάσεις έγιναν από ερευνητικούς συνεργάτες του και από καταξιωμένους καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού και πραγματεύτηκαν θέματα που σχετίζονται με το ερευνητικό αντικείμενο του Γιώργου Νησιώτη.

Στόχος του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ήταν να τιμηθεί η συνεισφορά του πολυαγαπημένου συνάδελφου Γεώργιου Νησιώτη τόσο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Κυπριακή κοινωνία ευρύτερα, αλλά και η επιστημονική συνεισφορά του στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Την όλη εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε παράλληλα ζωντανά από τη σελίδα του Πανεπιστημίου, παρακολούθησαν δια ζώσης πέραν των 80 συμμετεχόντων, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί, φοιτητές, φίλοι και συγγενείς του Γιώργου Νησιώτη, άτομα από τον επιχειρηματικό κόσμο, και άλλοι τιμητές του έργου του.

Για το βίντεο της ημερίδας πατήστε εδώ.