Γραμματειακή Υποστήριξη
Λουκία Χριστοδούλου Γραμματέας
Μαρία Μάρκου Γραμματέας
Τεχνική Υποστήριξη
Κύπρος Στυλιανού Τεχνικός Μηχανικός 1ης Τάξης
Αλέξανδρος Λοΐζου Τεχνικός Μηχανικός
Ειδικοί Επιστήμονες Υποστήριξης Έργου
Ηρόδοτος Ιωάννου
Πέτρος Βενεκτή