Υπεύθυνος Καθηγητής: Αντρέας Κυπριανού

Το εργαστήριο Ανάλυσης Δονήσεων και Επεξεργασίας Σήματος έχει υποδομή και τεχνογνωσία για εκπόνηση μελετών ανάλυσης κατασκευών που υπόκεινται σε δονήσεις και επεξεργασίας σήματος για ταλαντώσεις και εφαρμογές στη μηχανική εν γένει. Υπάρχει εξοπλισμός α) δυναμικής διέγερσης, ελεκτρομαγνητικοί σιεγέρτες και πνευματικός διεγέρτης (β) επιταχυσιόμετρα και δυναμόμετρα για δυναμικές μετρήσεις και (γ) ανάλυσης μετρήσεων, σύστημα LMS, για προσδιορισμό των δυναμικών χαρακτηριστικών (ιδιομορφών και ιδιοσυχνοτήτων)των κατασκευών. Στο εργαστήριο εκπονήθηκαν διδακτορικά που αφορούσαν την εκτίμηση της επίδρασης των δονήσεων στην υγεία εργατο-οδηγών και πρόβλεψη αστοχίας σε δονούμενες κατασκευές. Επίσης συν επίβλεψε διδακτορικά σε άλλους τομείς της μηχανικής, περιβαλλοντική και ηλεκτρολογίας, που εμπεριέχαν προχωρημένη ανάλυση σήματος και δεδομένων. Στεγάζεται στην αίθουσα Α063 στα Κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου της οδού Καλλιπόλεως.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Βασίλειος Βαβουράκης

Η Ομάδα Υπολογιστικής Μοντελοποίησης, In silico Modelling Group (ISMG), του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δραστηριοποιείται επιστημονικά στην εφαρμοσμένη μηχανική, εμβιομηχανική και βιοιατρική με τη χρήση πρωτοποριακών υπολογιστικών εργαλείων και μεθόδων. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας ISMG εκτείνονται από το χώρο της θεωρητικής μηχανικής σε στερεά σώματα, κατασκευές, και βιολογικούς ιστούς, στην υπολογιστική και μαθηματική μοντελοποίηση προβλημάτων της φυσικής και βιολογίας, σε αριθμητικές μεθόδους (finite elements, boundary elements, isogeometric analysis, mesh-free methods) και στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων. Η ομάδα ISMG είναι επίσης μέρος του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Επιστημών του ΠΚ, UCY-CompSci.
Ιστοσελίδα: https://in-silico-modelling.ucy.ac.cy/

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Τζεράνης

Το Εργαστήριο Βιοϋλικών και Βιοϊατρικών Συσκευών του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δραστηριοποιείται ερευνητικά στην ανάπτυξη συστημάτων και συσκευών για βιοϊατρικές και βιολογικές εφαρμογές (αναγεννητική ιατρική, μοντέλα ιστών, φαρμακολογικές μελέτες). Διαθέτει τεχνογνωσία και εξοπλισμό για α) για την κατασκευή ικριωμάτων μέσω λυοφιλοποίητης (λ/φ Virtis Genesis 25EL, φούρνος κενού Fisher Scientific, ομογενοποιητής IKA), β) κατασκευή συσκευών που περιέχουν μικροσκοπικά ικριώματα, γ) εισαγωγή, καλλιέργεια & ποσοτικοποίηση κυττάρων μέσα σε βιοϋλικά, δ) μικροκατεργασία βιοϋλικών μέσω υπέρστενων παλμών laser, ε) μικροσκοπία και φασματοσκοπία φθορισμού και επεξεργασία εικόνας. Η τρέχουσα έρευνα του εργαστηρίου εστιάζει στην ανάπτυξη εμφυτευμάτων για τραύματα του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), ανάπτυξη τρισδιάστατων μοντέλων ιστών και συστήματα αξιολόγησης φαρμακολογικών δράσεων σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ευτύχιος Χριστοφόρου

Το ερευνητικό Εργαστήριο Ρομποτικής επικεντρώνεται στη δυναμική ανάλυση, τον αυτόματο έλεγχο, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων. Στο εργαστήριο γίνεται πειραματική διερεύνηση θεωρητικών μεθοδολογιών όσο και εξέταση πρακτικών εφαρμογών της ρομποτικής. Η διερεύνηση αφορά τόσο σε ρομποτικούς βραχίονες όσο και σε αυτόνομα κινητά ρομπότ. Η έρευνα επεκτείνεται σε διάφορες εφαρμογές των ρομπότ στη βιομηχανική παραγωγή και εφοδιαστική αλυσίδα, ιατρικά ρομπότ, χρήση ρομπότ στη νοσηλευτική και φροντίδα ηλικιωμένων, υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες, τηλερομποτική και τηλεϊατρική, και προσαρμοστικά αρχιτεκτονικά κτήρια. Στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνονται ρομποτικοί βραχίονες, κινητές ρομποτικές πλατφόρμες καθώς επίσης και γενικός εξοπλισμός σχετικός με τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση πρωτότυπων ρομποτικών συστημάτων. Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2020 με αξιοποίηση της εναρκτήριας χρηματοδότησης του Ε. Χριστοφόρου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για αγορά μέρους του εξοπλισμού. Στεγάζεται στην αίθουσα Β004 στα Κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου της οδού Καλλιπόλεως.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Θεοδώρα Κρασιά-Χριστοφόρου

Το εργαστήριο πολυμερών επικεντρώνεται στην σύνθεση και μοριακό χαρακτηρισμό πολυμερών διαφόρων χημικών συστάσεων και αρχιτεκτονικών καθώς και νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών. Στο εργαστήριο συμπεριλαμβάνεται εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στην σύνθεση πολυμερικών υλικών όπως εργαστηριακός απαγωγός, γραμμή κενού, αντλίες υψηλού κενού, θερμαντικές πλάκες με μαγνητική ανάδευση, περιστροφικός εξατμιστήρας, φούρνος ξήρανσης γυαλικών, φούρνος κενού, ζυγός ακριβείας κλπ. Επιπλέον το εργαστήριο διαθέτει σύστημα Χρωματογραφίας Αποκλεισμού Μεγέθους (Size Exclusion Chromatography) που χρησιμοποιείται για τον μοριακό χαρακτηρισμό πολυμερών (προσδιορισμός μοριακών βαρών και κατανομών μοριακών βαρών πολυμερών).

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Θεοδώρα Κρασιά-Χριστοφόρου

Το εργαστήριο Κατεργασίας Πολυμερών επικεντρώνεται στην κατεργασία πολυμερών με τις μεθόδους ηλεκτρόκλωσης (electrospinning) που χρησιμοποιείται στην παρασκευή πολυμερικών νανο- και μικροινών και spin-coating που χρησιμοποιείται στην παρασκευή λεπτών πολυμερικών υμενίων. Επιπλέον, στο παρόν στάδιο στο συγκεκριμένο εργαστήριο φιλοξενείται εξοπλισμός του Τμήματος ΜΜΚ που αφορά τον χαρακτηρισμό υλικών (φασματοφωτομετρία υπεριώδους ορατού, UV-vis και φασματοσκοπία υπερύθρου, FTIR). To εργαστήριο διαθέτει επίσης εργαστηριακό απαγωγό και ζυγαριά ακριβείας. Σε συνεργασία με ερευνητικές ομάδες στην Κύπρο και το εξωτερικό τα υλικά που παρασκευάζονται στα Εργαστήρια Πολυμερών και Κατεργασίας Πολυμερών μελετώνται για διάφορες εφαρμογές σε τομείς όπως η βιοϊατρική, περιβαλλοντικές και οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές, ενέργεια, κλπ.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Θεοδώρα Κυράτση

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Κόνεως (Powder Technology Lab, PTLab) του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δραστηριοποιείται ερευνητικά στο χώρο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με έμφαση σε υλικά για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Tο εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για (α) ανάπτυξη (bulk-/μικρο-/νανο-δομημένων) υλικών με μεθόδους στερεάς κατάστασης και/ή τήξης (MBraun Glove box, Carbolite Furnaces, Chemglass line κ.α.), (β) επεξεργασία υλικών με μεθόδους όπως η μηχανική άλεση (σφαιρόμυλοι FRITSCH κ.α.), πυροσυσσωμάτωση (Hot Press / THERMAL TECHNOLOGIES), (γ) προσθετική κατασκευαστική με τρισδιάστατη εκτύπωση μεταλλικών υλικών (SLM/ORLAS) καθώς επίσης και (γ) χαρακτηρισμό υλικών για δομικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες σχετικές με τις εφαρμογές που μελετώνται (πχ θερμοηλεκτρικές-ΖΕΜ/ULVAC, LFA/NETSZCH). Ερευνητικά προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Καινοτομίας Κύπρου σε θέματα που αφορούν ανάπτυξη καινοτόμων θερμοηλεκτρικών υλικών, υλικών για δέσμευση CO2, τρισδιάστατη εκτύπωση μετάλλων κ.α.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Γιαπιντζάκης

Το Εργαστήριο Σύνθετων Λειτουργικών Υλικών (Complex Functional Materials Laboratory, CFMLab) του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνενώνοντας ποικίλους επιστημονικούς κλάδους και συνδυάζοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, διεξάγει βασική έρευνα που οδηγεί σε νέες τεχνολογίες, οι οποίες επηρεάζουν θετικά την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Το CFMLab δραστηριοποιείται στο πεδίο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών με έμφαση σε υλικά για ενεργειακές και νευρομορφικές υπολογιστικές εφαρμογές. Tο CFMLab διαθέτει εξοπλισμό για (i) ανάπτυξη bulk υλικών (μικρο-/νανο-δομημένων) με δύο μεθόδους σύνθεσης: στερεάς κατάστασης και Pechini (Lindberg και Carbolite Furnaces with atmosphere and gas flow control, κ.α.), (ii) ανάπτυξη λεπτών υμενίων με δύο μεθόδους: με παλμικό λέιζερ (Coherent COMPex Pro 201 F KrF Excimer Laser, SURFACE HV deposition chamber with RHEED, Time-Bandwidth Duetto ps Laser 50kHz-8MHz, Homemade UHV deposition chamber) και με AC/DC ιοντοβολή (ANATECH Hummer Reactive Sputtering System, BAL-TEC SCD 500 Sputter Coater), (iii) κατασκευή μικρο-διατάξεων με λιθογραφία υπεριώδους ακτινοβολίας (SUSS Microtec MA/BA6 Mask Aligner) και (iv) χαρακτηρισμό υλικών για δομικά χαρακτηριστικά (Rigaku SmartLab X-Ray Diffractometer with 9 kW Rotating Anode) και ιδιότητες σχετικές με τις εφαρμογές που μελετώνται (π.χ., ηλεκτρικές, μαγνητικές, θερμοηλεκτρικές - Quantum Design Physical Properties Measurement System (1.8-400 K, 9 Tesla magnet), και dc and pulsed I-V measurement system Keithley 6487 with SUSS Microtec micropositioners and digital microscope). Έχει διεκπεραιώσει ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου σε θέματα που αφορούν ανάπτυξη καινοτόμων θερμοηλεκτρικών υλικών, φωτοβολταϊκών υλικών και διατάξεων, κβαντικών μαγνητών για διαχείριση θερμότητας, κ.α.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Λουκάς Λουκά

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επικεντρώνονται στη χρήση ρομποτικών συσκευών και απτικών διεπιφανειών για την λειτουργική αποκατάσταση άνω άκρων. Τα συστήματα αποκατάστασης που αναπτύσσονται στο εργαστήριο βοηθούν το χρήστη κατά τη διάρκεια φυσιοθεραπείας και είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι ευχάριστα κατά τη χρήση τους ενώ ταυτόχρονα να παρέχουν μια αποτελεσματική θεραπεία. Επίσης αναπτύσσουμε απτικά συστήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εκπαίδευσης. Τα συστήματα μας σχεδιάζονται και βελτιστοποιούνται ώστε να εκμεταλλεύονται πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ρομποτικού συστήματος και τις σωματικές και νευρολογικές δυνατότητες του χρήστη. Τα πλεονεκτήματα των απτικών διεπιφανειών χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση της κίνησης άνω άκρων με τη χρήση αντικειμενικών και ποσοτικών μέτρων που αναπτύσσονται στο εργαστήριο. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με δύο συσκευές απτικών δεπιφανειών με διαφορετικά μεγέθη χώρου εργασίας, τα οποία παρέχουν το αναγκαίο εύρος κίνησης άνω άκρων όταν αυτά περιορίζονται είτε στον καρπό ή στον αγκώνα.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ματθαίος Ζερβός

Το Εργαστήριο Νανοδομημένων Υλικών και Διατάξεων του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δραστηριοποιείται ερευνητικά στο χώρο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Νανο-Υλικών με έμφαση σε Νανο-Υλικά για ενεργειακές εφαρμογές. Tο εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για (α) ανάπτυξη νανο-δομημένων υλικών π.χ νανονημάτων, νανοκρυστάλλων με μεθόδους χημικής εναπόθεσης ατμών ή chemical vapor deposition (CVD), (Atomate US), ηλεκτρο-εναπόθεση και υγρή χημική σύνθεση (β) επεξεργασία Νανοδομημένων Υλικών με μεθόδους όπως υγρή χημική χάραξη και επικάλυψη(spin-coating) (γ) κατασκευαστική διατάξεων και (δ) ηλεκτρικό χαρακτηρισμό υλικών και διατάξεων σχετικές με τις εφαρμογές που μελετώνται (π.χ. μετρήσεις ρεύματος-τάσης ηλιακών κυττάρων αλλά και φόρτισης και εκφόρτωσης υπέρ-πυκνωτών και μπαταριών.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ντένις Πολίτης

Το Εργαστήριο Κατασκευαστικής και Μοντελοποίησης Υλικών εργάζεται στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των διαδικασιών κατασκευής από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού έως την βιομηχανική εφαρμογή. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν σφυρηλάτηση και διαμόρφωση λαμαρίνων κάτω από μια σειρά συνθηκών επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων υψηλών θερμοκρασιών και ταχυτήτων για μέταλλα και σύνθετα υλικά. Το εργαστήριο συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό σε πειραματικές έρευνες και στην ανάπτυξη νέων μαθηματικών μοντέλων για την κατανόηση της θεμελιώδους επιστήμης πίσω από τις διαδικασίες κατασκευής, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας και της αποτυχίας τους κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Μέχρι σήμερα, οι ερευνητικές μελέτες έχουν συμπεριλάβει τις επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών, των ταχυτήτων και των συνθηκών επαφής με τα εργαλεία για τον εντοπισμό ελαττωμάτων στην παραγωγή και την αύξηση του ρυθμού παραγωγής μειώνοντας παράλληλα το κόστος και την κατανάλωση ενέργειας. Τα μαθηματικά μοντέλα, οι προσομοιώσεις πεπερασμένων στοιχείων και οι πειραματικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν από το εργαστήριο μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας, των σιδηροδρόμων και της αεροδιαστημικής, καθώς και της εμπορικής παραγωγής προϊόντων. Μέσω τοπικών και διεθνών συνεργασιών, το εργαστήριο στοχεύει να συνεργαστεί με τη βιομηχανία στην Κύπρο και να βοηθήσει στην παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας που είναι ανταγωνιστικά διεθνώς.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σταύρος Κάσινος

To Εργαστήριο Υπολογιστικών Επιστημών (UCY-CompSci) ιδρύθηκε με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Marie-Curie Transfer of Knowledge TOK-DEV με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη των Υπολογιστικών Επιστημών και Μηχανικής στην Πολυτεχνική Σχολή του Π.Κ. Έχει εξελιχθεί σε ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πυρήνα με δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Αυτά περιλαμβάνουν τόσο την ανάπτυξη νέων υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών που είναι βέλτιστα προσαρμοσμένες στην εκάστοτε αναδυόμενη τεχνολογία υπολογιστικών συστημάτων όσο και σε διάφορες εφαρμογές της υπολογιστικής μηχανικής και επιστημών. Στο ερευνητικό πεδίο, το εργαστήριο συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε τομείς της υπολογιστικής μηχανικής, τη μαθηματική μοντελοποίηση στη βιοϊατρική, ατμοσφαιρική διασπορά σωματιδίων και ρύπων, εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στη βιοϊατρική και άλλες. Το εργαστήριο χαίρει διεθνούς αναγνώρισης και συνεργάζεται με διακεκριμένα διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα αλλά και με βιομηχανικούς συνεργάτες. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο το εργαστήριο συμβάλει στη παροχή δεξιοτήτων στην υπολογιστική μηχανική και την τεχνητή νοημοσύνη σε φοιτητές και νέους ερευνητές. Το εργαστήριο διαθέτει σημαντική υπολογιστική υποδομή που υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων μεθόδων αλλά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Στο εργαστήριο δραστηριοποιούνται οι ερευνητικές ομάδες των μελών του Τμήματος ΜΜΚ, Καθ. Σταύρου Κάσινου, Αναπλ. Καθ. Δημοκράτη Γρηγοριάδη, Επικ. Καθ. Βασίλειου Βαβουράκη, και Λέκτορα Αλέξανδρου Συράκου. Το εργαστήριο θα στεγάζεται στις νέες εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΚ.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Σταύρος Κάσινος

Αναγνωρίζοντας τις πολλαπλές συνέργειες και προοπτικές που δημιουργεί η μεταξύ τους συνεργασία, 4 εργαστήρια από 3 διαφορετικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν την διεπιστημονική πλατφόρμα UCY-RespiHub η οποία φιλοξενεί κάτω από μια κοινή στέγη εργαστήρια του ιδρύματος που δραστηριοποιούνται στην έρευνα του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος και των παθήσεών του. Σε πρώτο στάδιο, τα συνεργαζόμενα εργαστήρια περιλαμβάνουν το Εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας (Res-Lab) της Ιατρικής Σχολής με Επικεφαλής τον Καθηγητή Παιδιατρικής Παναγιώτη Γιάλλουρο, το Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Ιατρικής και Βιοτράπεζας (Molecular Medicine Research Center and CY-Biobank) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, με Επικεφαλής τον Καθηγητή Βιολογίας Κωνσταντίνο Δέλτα, το Εργαστήριο Διαταραχών Ύπνου (Sleep and Motion Lab) της Ιατρικής Σχολής, με Επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή Νευρολογίας Παναγιώτη Μπαργιώτα, και το Εργαστήριο Υπολογιστικών Επιστημών (UCY-CompSci) της Πολυτεχνικής Σχολής, με Επικεφαλής τον Καθηγητή Μηχανικής Σταύρο Κάσινο. Η πλατφόρμα UCY-RespiHub είναι ανοικτή σε όλες τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Κύπρου που δραστηριοποιούνται στη μελέτη του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος. Το RespiHub έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα RESPIRE της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας (ERS) και είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως κέντρο φιλοξενίας μεταδιδακτορικών ερευνητών μέσω του προγράμματος υποτροφιών Marie Curie της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος

Το Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου (http://www.ucy.ac.cy/cancer_biophysics/en) ιδρύθηκε το 2014 με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και αποτελεί ένα χώρο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας στην περιοχή της εφαρμογής αρχών των φυσικών επιστημών και της μηχανικής στην ογκολογία. Σκοπός των εργαστηρίου είναι η μελέτη της επίδρασης των μηχανικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στο μικροπεριβάλλον καρκινικών όγκων στον ρυθμό ανάπτυξης του όγκου, στην ικανότητα του να κάνει μεταστάσεις και στην αποτελεσματικότητα αντικαρκινικών θεραπειών. Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για την πραγματοποίηση πειραμάτων τόσο της μηχανικής όσο και της βιολογίας του καρκίνου καθώς και απεικονιστικές μεθόδους για την μελέτη της μεταφοράς φαρμακευτικών ουσιών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες εμπεριέχουν την χρήση προκλινικών μοντέλων, την δημιουργία τεχνιτών μοντέλων του καρκίνου και την αναπτυξη καινοτόμων μαθηματικών μοντέλων.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Claus Rebholz

Η έρευνα στο εργαστήριο Προηγμένης Μηχανικής Επιστρώσεων (Advanced Coatings Engineering) επικεντρώνεται σε λεπτά υμένια και προηγμένα υλικά με σκοπό να συμβάλει στη βασική κατανόηση που απαιτείται για τη σύνθεση εξατομικευμένων λειτουργικών υλικών. Οι δραστηριότητες εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα με έμφαση στη σχέση επεξεργασίας, δομής και ιδιοτήτων προηγμένων υλικών με εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη βιοϊατρική, στην ενέργεια και στη νανοκατασκευαστική. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την εναπόθεση νανοδομημένων επιστρώσεων με τεχνικές φυσικής εναπόθεσης ατμού υποβοηθούμενες από πλάσμα (PVD), την κατασκευή αντιδραστικών υλικών με PVD, την άλεση με σφαιρόμυλο, τη στερεοποίηση σκόνης με υπερήχους, τη στρέψη υψηλής πίεσης, τη σύνθεση λειτουργικών υλικών με βάση τον άνθρακα με βελτιστοποιημένο πορώδες και μέγεθος πόρων για βέλτιστη ρόφηση υδρογόνου, ηλεκτρο-ρόφηση ιόντων, διαχωρισμό αερίων και καθαρισμό νερού, καθώς και το σχεδιασμό και την κατασκευή νέου τριβολογικού εξοπλισμού δοκιμών και εμφυτευμάτων.