Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Γωνία Καλλιπόλεως και Ερεσού 1
Τ.Τ. 1070 Λευκωσία

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537, 1678, Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ.

 

Γραμματειακή Υποστήριξη

Νίκη Σοφοκλέους
Γραμματέας

Τηλ.:  +357 22893870
Tηλεομοιότυπο: 2289 4490
Ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]

 

Χριστιάνα Μυλωνά
Γραμματέας

Τηλ.:  +357 22894302
Tηλεομοιότυπο: 2289 4490
Ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]