Γεωργία Αγγουράκη

Αναπληρώτρια καθηγήτρια


Γλωσσολογία

Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια


Νεοελληνική Φιλολογία

Αντωνία Γιαννούλη

Αναπληρώτρια καθηγήτρια


Βυζαντινή Φιλολογία

Μαριλένα Καρυολαίμου

Καθηγήτρια


Γλωσσολογία

Μαριάννα Κατσογιάννου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια


Γλωσσολογία

Σταυρούλα Κωνταντίνου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια


Βυζαντινή Φιλολογία

Ειρήνη Παπαδάκη

Αναπληρώτρια καθηγήτρια


Νεοελληνική Φιλολογία

Ελευθέριος Παπαλεοντίου

Αναπληρωτής καθηγητής


Νεοελληνική Φιλολογία

Μαρίνος Πουργούρης

Αναπληρωτής καθηγητής

+35722893884


Νεοελληνική Φιλολογία

Αλεξάνδρα Σαμουήλ

Καθηγήτρια

+35722892369


Νεοελληνική Φιλολογία

Ιουλία Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister

Καθηγήτρια

+35722893883


Νεοελληνική Φιλολογία

Martin Hinterberger

Καθηγητής

+35722893879


Βυζαντινή Φιλολογία
ΜΟΝΙΜΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΕΠ

Παντελής Βουτουρής

Καθηγητής

+35722893886


Νεοελληνική Φιλολογία