Πρόλογος
Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών περιλαμβάνει τα γνωστικά πεδία της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Γλωσσολογίας.

Το Τμήμα παρέχει:

  1. μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεοελληνική Φιλολογία, και
  2. διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές (από κοινού με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας).

Και τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται σε δύο επίπεδα: δίπλωμα μάστερ και διδακτορικό δίπλωμα. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεοελληνική Φιλολογία διδάσκονται σεμινάρια και από άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα (Συγκριτική Φιλολογία, Θεωρία της Λογοτεχνίας, Γλωσσολογία, Ιστορία της Τέχνης και Θεατρολογία), με σκοπό την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας. Επίσης, στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές στόχος είναι η προώθηση της διεπιστημονικής προσέγγισης στα γνωστικά πεδία των Βυζαντινών Σπουδών.

Στις άμεσες προτεραιότητες του Τμήματος είναι:

  1. η ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος,
  2. η διαπλοκή με μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων τμημάτων, τόσο του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Στην κατεύθυνση αυτήν και με σκοπό την προώθηση της έρευνας στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, το Τμήμα έχει υπογράψει διαπανεπιστημιακές συμφωνίες με το Κρατικό Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών του Πανεπιστημίου του Παρισιού (Paris IV), με το Ινστιτούτο Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας (Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας) του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και με το Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.