Στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών αναπτύσσεται πλούσια ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς της Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • 1. τη φιλολογική επιμέλεια και έκδοση παλαιογράφων, χειρόγραφων και δυσεύρετων κειμένων της νεοελληνικής λογοτεχνίας
  • 2. τη μελέτη ποικίλων κειμενικών ειδών από τις βυζαντινές συλλογές θαυμάτων, την υμνογραφία και τους βίους αγίων έως τα μεσαιωνικά έμμετρα μυθιστορήματα και από τη δημοτική ποίηση και τις αναγεννησιακές Ρίμες αγάπης έως τα ελευθερόστιχα ποιήματα του νεοελληνικού μοντερνισμού
  • 3. τη μελέτη αρχειακών συλλογών που περιέχουν ποικίλο υλικό σε σχέση με τη λογοτεχνική δραστηριότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, με στόχο την ταξινόμηση, την περιγραφή ή/και την ψηφιοποίησή τους, π.χ. Αρχεία Χρήστου και Ευγενίας Πετρώνδα, Ευγένιου Μιχαηλίδη, Αντώνη Ιντιάνου, Λευτέρη Γιαννίδη, Γιώργου Κατσίμπαλη, Αρχείο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως
  • 4. τη συγκριτική μελέτη της νεοελληνικής και κυπριακής λογοτεχνικής παραγωγής με εκείνες των λοιπών ευρωπαϊκών κρατών
  • 5. τη μελέτη ποικίλων ιδεολογικών ρευμάτων, όπως και ιστορικών περιόδων, και του αποτυπώματός τους στη νεοελληνική γραμματεία, λ.χ. του εθνικισμού, του σοσιαλισμού, της αποικιακής και μετα-αποικιακής περιόδου
  • 6. διακαλλιτεχνικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις που εξετάζουν την πολιτισμική ανακύκλωση και το πολιτισμικό συνεχές ανάμεσα στη νεοελληνική, λογοτεχνική παραγωγή και τις άλλες τέχνες ή την αφομοίωση εντός του λογοτεχνικού κειμένου επιστημονικών αντιλήψεων, λ.χ. τις σχέσεις πλαστικών τεχνών και λογοτεχνίας ή αυτής της τελευταίας με τη μουσική ή, ακόμη, τον εγκιβωτισμό στοιχείων στον κειμενικό ιστό από τις αναζητήσεις της ιστορίας ή/και της επιστήμης των θρησκειών, ή από τα μαθηματικά και την αριθμολογία
  • 7. τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας στις ποικίλες διαχρονικές και συγχρονικές εκφάνσεις της, π.χ. της μεσαιωνικής ελληνικής, της σύγχρονης κοινής ελληνικής, της κυπριακής διαλέκτου και άλλων ελληνικών διαλέκτων, συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης επιμέρους πεδίων της λ.χ. της έκφρασης των συναισθημάτων στη μεσαιωνική ελληνική, της νεολογικής δημιουργίας με αφορμή τον COVID19, της κυπριακής αργκό
  • 8. τη δημιουργία ηλεκτρονικών πόρων, π.χ. ηλεκτρονικών λεξικών (της κυπριακής διαλέκτου, της κυπριακής αργκό), Αρχείων Προφορικής Παράδοσης
  • 9. την καταγραφή και αναβίωση επαπειλούμενων γλωσσών

Λεπτομερείς πληροφορίες παρέχουν τόσο οι προσωπικές ιστοσελίδες των Καθηγητών, των μεταδιδακτορικών ερευνητών και των ειδικών επιστημόνων του Τμήματος, όσο και ο κατάλογος των ερευνητικών προγραμμάτων που διεξήχθησαν ή διεξάγονται στο Τμήμα. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η ερευνητική δράση των μεταπτυχιακών μας φοιτητών.