Σ’ αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε οπτικοακουστικό υλικό όπου μέλη του διδακτικού προσωπικού του τμήματος μιλούν για τα ερευνητικά προγράμματά τους, για βιβλία που έχουν δημοσιεύσει ή για θέματα σχετικά με τα πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντός τους.