Δωρεά βιβλίων από το China National Publication Import & Export προς ττο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

 

Στις 9 Οκτωβρίου 2023 το China National Publication Import & Export πραγματοποίησε σηματνική δωρεά βιβλίων προς το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»


Δωρεά Βιβλίων στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Beijing Institute of Education, εταίρου του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ίδρυση του Ινστιτούτου Κομφούκιου, πραγματοποιήθηκε δωρεά βιβλίων στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».
Στη συνέχεια, έλαβε χώρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Beijing Institute of Education.