Η φιλοσοφία είναι, λόγω της μετά-επιστημονικής φύσεώς της, το ιδεώδες γνωστικό αντικείμενο, για να συνδυαστεί με σπουδές σε οποιαδήποτε επιμέρους επιστήμη. Η φιλοσοφία διερευνά θεμελειώδη εννοιολογικά και μεθοδολογικά ερωτήματα σε σχέση με τις επιμέρους επιστήμες καθώς και τις φιλοσοφικές προεκτάσεις των αποτελεσμάτων τους.

Έτσι κάποιος, για παράδειγμα, μπορεί να σπουδάσει βιολογία και συνδυάζοντας τις σπουδές του με σπουδές δευτερεύουσας ειδίκευσης στην φιλοσοφία να αναπτύξει στοχασμό και προβληματισμό γύρω από ερωτήματα φιλοσοφίας της βιολογίας, όπως:

  • Ποιές είναι οι φιλοσοφικές προεκτάσεις της θεωρίας της εξέλιξης;
  • Ποιές είναι οι φιλοσοφικές προεκτάσεις της ανακάλυψης του γονιδιώματος;

Κατά αντίστοιχο τρόπο ένας φοιτητής μπορεί να συνδυάσει σπουδές στη φυσική, την ψυχολογία, τα μαθηματικά, την κοινωνιολογία κλπ με σπουδές στη φιλοσοφία και να αναπτύξει στοχασμό στα φιλοσοφικά ερωτήματα που εγείρουν αυτές οι επιμέρους επιστήμες. Στη φυσική, για παράδειγμα, μπορεί να αναπτύξει στοχασμό για τις προεκτάσεις της θεωρίας της σχετικότητας σε σχέση με την φύση του χώρου και του χρόνου. Στην ψυχολογία, για παράδειγμα, για την επιστημονικότητα της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Στα μαθηματικά, για παράδειγμα, για την σχέση μαθηματικών και λογικής. Στην κοινωνιολογία, για παράδειγμα, για τη φύση των κοινωνικών γεγονότων και συλλογικών υποκειμένων.

Συνεπώς, οι σπουδές δευτερεύουσας ειδίκευσης στην φιλοσοφία προσφέρονται ιδιαίτερα για τον φοιτητή με πνευματικές ανησυχίες, ο οποίος προβληματίζεται για τη μεθοδολογία αλλά και για τις φιλοσοφικές προεκτάσεις της επιστήμης του.

 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 

Α. Πέντε Υποχρεωτικά Μαθήματα (25 ECTS)

ΦΙΛ101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

ΦΙΛ102 Εισαγωγή στην Αρχαία και Νεότερη Φιλοσοφία

ΦΙΛ103 Εισαγωγή στη Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική

ΦΙΛ104 Εισαγωγή στη Λογική

ΦΙΛ105 Εισαγωγή στην Ηθική

Β. Δύο Μαθήματα Φιλοσοφίας Επιπέδου 200 (10 ECTS)
 
Γ. Τρία Μαθήματα Φιλοσοφίας Επιπέδου 300 (15 ECTS)
 
Δ. Ένα Σεμινάριο Φιλοσοφίας Επιπέδου 400 (10 ECTS)
 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 60 ECTS