Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας εφαρμόζει την πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με την λογοκλοπία και τα άλλα πειθαρχικά παραπτώματα. Επίσης, προτρέπει τους φοιτητές να χρησιμοποιούν το λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπίας (Turnitin).