Η έρευνα αποτελεί, παράλληλα προς τη διδασκαλία, σημαντικότατη δραστηριότητα στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας. Διεξάγεται στο πιο απαιτητικό επίπεδο που ορίζουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και δημοσιεύεται στα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στους πιο μεγάλους διεθνείς εκδοτικούς οίκους.

Η ερευνητική δραστηριότητα αφορά στους τομείς της Κλασικής Φιλολογίας, της ιστορικής γλωσσολογίας και της φιλοσοφίας. Τα συγκεκριμένα ερευνητικά πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα παρουσιάζονται εδώ, ενώ κάποια από τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονήθηκαν ή εκπονούνται στο Τμήμα μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Όσον αφορά τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μερικά από τα βιβλία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, ενώ για άλλες μορφές επιστημονικών δημοσιεύσεων, όπως λ.χ. άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, ο ενδιαφερόμενος θα βρει πληροφορίες  στην προσωπική ιστοσελίδα του κάθε μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Στην ερευνητική ομάδα του Τμήματος ασφαλώς ανήκουν και οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί, λ.χ. το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, προσφέρουν κατά καιρούς χρηματοδότηση σε επίδοξους ερευνητές μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες. Το Τμήμα φιλοξένησε και φιλοξενεί αρκετούς μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο πλαίσιο συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων και είναι πρόθυμο βεβαίως να συζητήσει και με άλλους διδάκτορες πιθανή επιστημονική συνεργασία για διεκδίκηση πρόσθετης μεταδιδακτορικής χρηματοδότησης σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Πρέπει να λεχθεί ότι το Τμήμα διενεργεί κάθε εξάμηνο σε τακτική βάση δύο σειρές επιστημονικών ομιλιών με διακεκριμένους ομιλητές από διάφορα πανεπιστήμια: το «Επιστημονικό Colloquium της Κλασικής Φιλολογίας»  και τις «Δημωνάκτειες Διαλέξεις Φιλοσοφίας». Εν κατακλείδι, σταθερό χαρακτηριστικό στη ζωή του Τμήματος είναι και τα διεθνή συνέδρια και οι  επιστημονικές ημερίδες.