ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ εις μνήμην ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΑΪΦΑΚΟΥ

Υποτροφία που απονέμεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου (συνεδρία αρ. 31/2013, 4.12.2013) στον απόφοιτο του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας με την υψηλότερη βαθμολογία, o οποίος εξασφάλισε και αποδέχθηκε θέση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος. 

Ύψος υποτροφίας: 1.500 ευρώ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Βραβείο που απονέμεται σε νεοεισερχόμενο φοιτητή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος.

Ύψος βραβείου: 1.500 ευρώ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Βραβείο για την καλύτερη διπλωματική εργασία στη γλωσσολογία που εκπονείται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Κλασικών Σπουδών του Τμήματος. Το βραβείο αθλοθέτησε η καθηγήτρια Άννα Παναγιώτου εις μνήμην των γονέων της Βασιλείου και Παρασκευής-Παρθενίας Παναγιώτου.

Ύψος βραβείου: 1.000 ευρώ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ εις μνήμην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

Βραβείο που απονέμεται σε νεοεισερχόμενο φοιτητή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος. Το βραβείο αθλοθέτησε η κ. Εδμέ Λεβέντη εις μνήμην του συζύγου της, Κωνσταντίνου Λεβέντη.

Ύψος βραβείου: 1.000 ευρώ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ εις μνήμην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

Βραβείο που απονέμεται στον προπτυχιακό απόφοιτο του προγράμματος Κλασικών Σπουδών με την υψηλότερη βαθμολογία. Το βραβείο αθλοθέτησε η κ. Εδμέ Λεβέντη εις μνήμην του συζύγου της, Κωνσταντίνου Λεβέντη.

Ύψος βραβείου: 1.000 ευρώ

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΑΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πτυχιούχο φοιτητή που θα πρωτεύσει στα μαθήματα της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας του Προγράμματος Κλασικών Σπουδών. Το βραβείο αθλοθέτησε ο κ. Λάμπης Κωνσταντινίδης.

Ύψος βραβείου: 300 ευρώ

 

Υποτροφίες και βραβεία πέραν από το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας χορηγεί και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ "ΕΥΑΓΟΡΑΣ" ΚΑΙ "ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ"

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου χορηγεί πλήρεις και μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους αιτητές για εισδοχή σε συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες, οι οποίες ονομάζονται "Ευαγόρας", χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου χορηγεί επίσης μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους αιτητές για εισδοχή σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ. Οι υποτροφίες, οι οποίες ονομάζονται "Πράξανδρος", χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και καλύπτουν το ήμισυ (50%) των διδάκτρων.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/postgraduate-stuties/scholarships