Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας εφαρμόζει την Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.