25 Απριλίου, 2024

25 Απριλίου, 2024

Εργαστήριο: «Ενίσχυση της συμμετοχής των ακαδημαϊκών & ερευνητικών φορέων στον Πυλώνα ΙΙ του Ορίζοντα Ευρώπη»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει στις 14 Μαΐου 2024, μεταξύ των ωρών 09.00 και 12:30, στην αίθουσα εκδηλώσεών του, εργαστήριο με θέμα την ενίσχυση […]