Δρ. Θεοδώρα Κρασιά

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος ΜΜΚ

22892288


Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (ΜΜΚ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου!

Το Τμήμα μας ιδρύθηκε το 2002, δέχθηκε τους πρώτους/ες προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες τον Σεπτέμβριο του 2003, απένειμε τα πρώτα πτυχία Μηχανολόγου Μηχανικού τον Ιούνιο του 2007 και σήμερα φοιτούν περίπου 200 προπτυχιακοί/ες και 50 μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες. Το Τμήμα μας προσφέρει σύγχρονα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Μάστερ και Διδακτορικό τίτλο σπουδών), τα οποία διαρκώς εξελίσσονται για να καλύπτουν τις ανάγκες του Μηχανολόγου Μηχανικού του 21ου αιώνα. Οι απόφοιτοί/ες μας είναι οι μηχανολόγοι μηχανικοί που σχεδιάζουν, δημιουργούν, διαμορφώνουν και εφαρμόζουν τεχνολογίες σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της καθημερινής ζωής.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος έχουν οργανωθεί στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: Κατασκευαστική, Δυναμικά και Ευφυή Συστήματα, Ενέργεια, Βιοϊατρική Μηχανική, Υπολογιστική Μηχανική και Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, Προηγμένα Υλικά και Νανοτεχνολογία. Το ακαδημαϊκό προσωπικό διεξάγει υψηλής ποιότητας έρευνας η οποία χρηματοδοτείται κυρίως από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Περισσότερα από 100 ερευνητικά προγράμματα έχουν εκπονηθεί με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος έχουν επιτυχώς διεκδικήσει, μεταξύ άλλων, έργα ERC Starting Grant, ERC Consolidator, Έδρες Αριστείας Marie Curíe, Έργο Μεταφοράς Γνώσης και Ανάπτυξης Marie Curíe, Έργο Ομάδας Αριστείας Marie Curíe κ.α.

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος -16 μέλη ΔΕΠ και 1 μέλος ΕΕΠ το 2023 (https://www.ucy.ac.cy/mme/people/academic-staff/)- θέτουν υψηλή προτεραιότητα στην άρτια εκπαίδευση των φοιτητών/τριών ούτως ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο που θα τους οδηγήσει σε μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Υπό την επίβλεψη του ακαδημαϊκού προσωπικού και με την βοήθεια του τεχνικού προσωπικού, των ειδικών επιστημόνων και των μεταπτυχιακών βοηθών καθηγητών, το Τμήμα έχει αναπτύξει προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου που διασφαλίζουν την σωστή και ενδελεχή εκπαίδευση και μεταδίδει τις διανοητικές αναζητήσεις της μηχανικής μηχανολογίας στις νέες γενιές. Το εύρος της εκπαίδευσης και η προηγμένη γνώση που προσφέρεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα προετοιμάζει τους/τις αποφοίτους/τες μας για εργοδότηση σε σύγχρονους συναφείς τομείς.

Ο στόχος του Τμήματός μας είναι η συνεχής προσπάθεια για επίτευξη διεθνούς αναγνώρισης τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα.

Ο στόχος του Τμήματός μας είναι η συνεχής προσπάθεια για επίτευξη διεθνούς αναγνώρισης τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα.